V mesiaci december sa posledný výlep uskutoční v utorok 18.12.2018.

V novom roku sa prvý výlep uskutoční v stredu 2.1.2019.

Bližšie informácie na tel.čísle 0903 890011 - p.Lekeš František.
 

 

Vitajte na stránke Mestských služieb Topoľčany 

 

Obchodná spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o. bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 2.6.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.7.2009, ako 100 %-ná dcérska spoločnosť Mesta Topoľčany. Zakladateľská listina bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 27.5.2009, uznesením č. 22/2009/VI.19 a zápis do obchodného registra bol vykonaný k 15.7.2009.

 

Činnosť Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. sa sústreďuje do nasledovných oblastí:

- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (prevádzkovanie parkovísk),

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien (opravy a údržba majetku),

- správa bytového / nebytového fondu a jeho údržba (správa mestských a ekonomických bytov).

- prevádzkovanie dotrieďovacieho dvoru - do 31.12.2018

- prevádzkovanie športových zariadení (správa futbalového štadiónu)

- poriadanie výstav výtvarných diel, úžitkového umenia, prác ľudovej tvorivosti (galéria mesta Topoľčany)

- úprava zelene na verejných priestranstvách 

- správa verejených toaliet na nám. M.R.Štefánika a na autobusovej stanici
- upratovanie podchodu

 

Naša korešpondenčná adresa: Nám. M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany