Vitajte na stránke Mestských služieb Topoľčany 

 
UPOZORNENIE!!! Od 1.4.2019 bude možné na parkoviskách s neorganizovanou prevádzkou (parkovacie automaty) platiť aj formou SMS - bližšie info nájdete v záložke parkoviská - sms parkovanie. 
 
Toho času je spustená skúšobná prevádzka na ul.Bernolákova. 
 

 

Cenník parkovania na parkovacích miestach bez organizovanej prevádzky

Zaslaním SMS na tel.číslo 2200

 

 

od 1.minúty do celej 1.hodiny

0,50 EUR

 

za každú začatú hodinu po 1.hodine

+ 0,65 EUR

 

 

 

 

       

Ceny sú uvedené s DPH.

Vodiči parkujúci na parkoviskách bez organizovanej prevádzky (prostredníctvom parkovacích automatov) majú možnosť zaplatiť za parkovanie cez mobilný telefón a to zaslaním SMS na krátke číslo 2200, spoločné pre všetkých operátorov. Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné - predplatené služby operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia.
Spôsob úhrady parkovného cez SMS
  • Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare: TO (medzera) EČV (medzera) H
  • Vysvetlenie:   
TO           je kód pridelený mestu Topoľčany
EČV          je evidenčné číslo parkujúceho vozidla, napríklad TO123RD (spolu)
               je trvanie parkovania v hodinách, použitím celých čísel 1,2,3 - 11. Bez udania času parkovania sa automaticky uplatní základná doba spoplatnenia, a to 1 hodina.
 
Príklad:        TO  TO123RD  1         ....  na číslo: 2200
Zaplatíte za parkovanie prostredníctvom SMS na jednu hodinu od momentu doručenia potvrdzujúcej SMS na váš mobil. V prípade úhrady na jednu hodinu číslovku 1 nie je potrebné vpisovať do odosielanej SMS.
POZOR! Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené!!
Potvrdenie o zaplatení  SMS parkovného si môžete vytlačiť TU!  https://parking.mediatex.sk/to/)

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Obchodná spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o. bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 2.6.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.7.2009, ako 100 %-ná dcérska spoločnosť Mesta Topoľčany. Zakladateľská listina bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 27.5.2009, uznesením č. 22/2009/VI.19 a zápis do obchodného registra bol vykonaný k 15.7.2009.

 

Činnosť Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. sa sústreďuje do nasledovných oblastí:

- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (prevádzkovanie parkovísk),

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien (opravy a údržba majetku),

- správa bytového / nebytového fondu a jeho údržba (správa mestských a ekonomických bytov).

- prevádzkovanie športových zariadení (správa futbalového štadiónu)

- poriadanie výstav výtvarných diel, úžitkového umenia, prác ľudovej tvorivosti (galéria mesta Topoľčany)

- úprava zelene na verejných priestranstvách 

- správa verejených toaliet na nám. M.R.Štefánika a na autobusovej stanici
- upratovanie podchodu

- zimná údržba - úprava miestnych chodníkov

 

Naša korešpondenčná adresa: Nám. M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany