Dotrieďovací dvor - v našej prevádzke len do 31.12.2018!!!

Dotrieďovací dvor mesta Topoľčany  slúži ako zberný dvor pre občanov k odbornému a najmä k ekologickému nakladaniu s rôznymi druhmi odpadov. Do zberného dvora môžu občania priniesť obyčajný aj špeciálny (nebezpečný, toxický, ....) odpad, ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov na odvoz komunálneho odpadu z dôvodov jeho množstva, objemu alebo charakteru.

Mgr. Tomáš Schwarz - vedúci

mob.:0911 616 771

mail: dd.topolcany@gmail.com

Prevádzková doba:

Pondelok – Piatok:  6.00 – 15.30

Sobota: 9.00 - 11.00

Nedeľa - zatvorené   

 

Druhy odpadov, ktoré môžete doniesť do zberného dvora:

papier a lepenka • sklo • plasty • kovy •  elektronický šrot (televízor, monitor, práčky, chladničky...) • batérie, akumulátory, monočlánky • odpadové oleje • farby a riedidlá • objemný odpad (nábytok...) • stavebný odpad (spoplatnený podla VZN mesta Topoľčany 0,0334 Eur/kg) 

 

PAPIER

Patrí sem: noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier, atď.

Nepatrí sem: znečistený papier (potravinami, farbou, maltou,....), kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, hygienické potreby (plienky, vreckovky,...), vata, obaly od sladkostí a slaností, atď.

Kam: vhodiť do modrej zbernej nádoby na papier, vložiť do plastového vreca na papier a vyložiť v čase zberu papiera pred dom alebo doniesť na Dotrieďovací dvor.

 

PLASTY

Patrí sem: stlačené PET fľaše, plastové fľaše, uzávery z fl iaš, obalové fólie, tégliky z jogurtov, masla, potravín, kozmetiky a iných predmetov, plastové hračky, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, atď.

Nepatrí sem: znečistené plasty (potravinami, zeminou, farbami, maltou , ...) obaly od sladkostí a slaností, celofán, podlahové krytiny, molitan, plastov obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, atď.

Kam: vhodiť do žltej zbernej nádoby na plasty, vložiť do plastového vreca na plasty a vyložiť v čase zberu plastov pred dom alebo doniesť do Dotrieďovacieho dvora.

 

SKLO

Patrí sem: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre, obaly z potravín, zaváranín, tabuľové sklo, sklo z okuliarov, atď.

Nepatrí sem: uzávery z fliaš od nápojov, silne znečistené sklo (potravinami, maltou,...) porcelán, keramika, zrkadlá, auto sklo, dymové sklo, drôtené sklo, sklobetóny, žiarovky, žiarivky, výbojky, plexisklo, teplomer, TV obrazovky, atď.

Kam: vhodiť do zelenej zbernej nádoby na sklo, vložiť do plastového vreca na sklo a vyložiť v čase zberu skla pred dom alebo doniesť do Dotrieďovacieho dvora.

 

KOVOVÉ OBALY

Patrí sem: kovové obaly od potravín - plechovky od nápojov, konzervy, tégliky od paštét, hliníkové fólie (viečka z jogurtov a smotany, obaly zo syrov a čokolád,...), tégliky od čajových sviečok, kompótové viečka, kuchynské predmety, alobal.

Nepatrí sem: obaly veľmi znečistené potravinami, farbou, chemikáliami, obaly z jedov a glejov, tlakové nádoby.

Kam: vhodiť do zelenej zbernej nádoby spolu so sklom, vložiť do plastového vreca a vyložiť v čase zberu skla pred dom alebo doniesť do Dotrieďovacieho dvora.

 

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY

(VKM) – TETRAPAKY

Patrí sem: stlačené viacvrstvové (krabicové) obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, atď.

Nepatrí sem: znečistené VKM potravinami, viacvrstvové obaly od kávy, kakaa, vegety, korenín, nanukov, žuvačiek, atď.

Kam: vhodiť do žltej zbernej nádoby spolu s plastmi, vložiť do plastového vreca a vyložiť v čase zberu plastov pred dom alebo doniesť do Dotrieďovacieho dvora