Kontakt

Sídlo:

Mestské služby Topoľčany s.r.o.
Nám. M. R. Štefánika 1/1
95501 Topoľčany

E-mail: mestskesluzby@topolcany.sk

IČO: 44818378

DIČ: 2022854053

IČ DPH: SK2022854053

 

Kancelárie pre správu parkovísk, správu bytového fondu a administratíva sa nachádzajú na Spoločenskom dome, Nám. Ľ.Štúra 2357/2, 95501 Topoľčany

 

Konateľ - Mgr. Martin Bucko, tel.: 0911 481 358, e-mail:  konatel@msto.sk

 

Správa parkovísk - František Lekeš DiS.art, tel: 0903 890 011, e-mail: parkoviska@msto.sk

Výlepová služba - Štefan Grach, tel.: 0903 762 532, e-mail: parkoviska@msto.sk

Údržba zelene, zimná údržba - Marián Feješ, tel: 0948 070 868, e-mail: zelen@msto.sk

spracovanie kuchynského odpadu - Ing. Juraj Chudý, tel: 0948 069 643

e-mail: kompostaren@msto.sk

 

Bytové hospodárstvo:

Nájomné - Remeňová Ľudmila, tel: 0948 004 234, e-mail: najomne@msto.sk

Technik bytového fondu - Oravcová Beáta,  tel: 0911 733 518, e-mail: technik@msto.sk

Ekonóm bytového fondu - Ing. Gabriela Grznárová, tel.: 0902 891 589

e-mail: spravabytov@msto.sk

 

Administratíva:

Sekretariát - Pavlína Jankovičová, tel: 0911 616 771, e-mail: mestskesluzby@topolcany.sk

Ekonóm, účtovník - Ing. Martina Bežová, tel.: 0911 772 853, e-mail: ekonom@msto.sk

Personálny a mzdový referent - Soňa Kúchová, tel.: 0948 010 531, e-mail: referentpam@msto.sk

 

Kontaktujte nás