Prevádzkovanie parkovísk

František Lekeš  - administrátor parkovacích systémov   0903 890 011

V čase pondelok-štvrtok 10,00-12,00 hod je možné meniť staré parkovacie karty za nové v Spoločenskom dome, kde sa aj nachádza sídlo správy parkovísk. Tu bude možné dobíjať kredit na parkovacej karte a zakúpiť si nové parkovacie karty.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom parkovania a parkovacích kariet sa môžete obrátiť na pána Lekeša.

 
Cenník platný od 1.1.2017

Cenník parkovania na parkovacích miestach s organizovanou prevádzkou

Parkoviská – Nám. Ľ. Štúra a Čsl. armády

 

 

OSOBNÝ AUTOMOBIL, MOTOCYKEL, MOPED, PRÍVESNÝ  VOZÍK

do 10 minút

zdarma

10 min. – 1 hod.

0,50 EUR

za každú začatú hodinu po 1. hodine

+0,50 EUR

strata potvrdenia o parkovaní

6,00 EUR

NÁKLADNÝ AUTOMOBIL, AUTOBUS, AUTO S PRÍVESOM

Do 10 minút

zdarma

10 minút - 1hodina

1,50 EUR

za každú začatú hodinu po 1. hodine

+1,50 EUR

strata potvrdenia o parkovaní

18,00 EUR

   

Karty - nákup, predĺženie

karta - nákup

10,00 EUR

karta – vrátenie  

8,00 EUR

čipová park. karta – mesačná  

28,00 EUR

čipová park. karta – ½ ročná 

168,00 EUR

čipová park. karta – ročná 

336,00 EUR

   

čipová park. karta ŤZP, ŤZPS - mesačná

18,00 EUR

čipová park. karta ŤZP, ŤZPS - ½ ročná 

80,00 EUR

čipová park. karta ŤZP, ŤZPS– ročná 

145,00 EUR

Ceny sú uvedené s DPH.   

 

 

Cenník parkovania na parkovacích miestach bez organizovanej prevádzky

Platný pre Zelený rínok, ul. J. Wolkra, ul. Sv. Cyrila a sv. Metoda,       

ul. Bernolákova

(pozemky prenajaté od Mesta Topoľčany)

 

a/ Zelený rínok, ul. J. Wolkra, ul. sv. Cyrila a sv. Metoda

od 1.minúty do celej 1.hodiny

0,40 EUR

za každú začatú hodinu po 1.hodine

+ 0,50 EUR

ŤZP, ŤZPS

0,20 EUR / 2 hod.

   

b/ ul. Bernolákova

 

od 1.minúty do celej 1.hodiny

0,30 EUR

za každú začatú hodinu po 1.hodine

+ 0,40 EUR

ŤZP, ŤZPS

0,20 EUR / 2 hod.

   

Karty - nákup, predĺženie

 

papierová parkovacia karta - mesačná

 

28,00 EUR

papierová parkovacia karta - polročná

168,00 EUR

papierová parkovacia karta - ročná

336,00 EUR

Ceny sú uvedené s DPH.

Cenník parkovania na parkovacích miestach bez organizovanej prevádzky

Platný pre ul. Bernolákova (Modrá poliklinika) a ul. 17.novembra (SAD)

(pozemky vo vlastníctve Mestských služieb Topoľčany, s.r.o.)

 

 

od 1.minúty do celej 1.hodiny

0,40 EUR

za každú začatú hodinu po 1.hodine

+ 0,50 EUR

ŤZP, ŤZPS

0,20 EUR / 2 hod.

 

Karty - nákup, predĺženie

 

papierová parkovacia karta - mesačná

 

28,00 EUR

papierová parkovacia karta - polročná

168,00 EUR

papierová parkovacia karta - ročná

336,00 EUR

Ceny sú uvedené s DPH.