Cenník platný od 22.5.2019

Cenník parkovania na parkovacích miestach s organizovanou prevádzkou

Parkoviská – Nám. Ľ. Štúra a Čsl. armády

 

 

OSOBNÝ AUTOMOBIL, MOTOCYKEL, MOPED, PRÍVESNÝ  VOZÍK

do 10 minút

zdarma

10 min. – 1 hod.

0,50 EUR

za každú začatú hodinu po 1. hodine

+0,50 EUR

strata potvrdenia o parkovaní

6,00 EUR

 

   

Karty - nákup, predĺženie

karta - nákup

10,00 EUR

karta – vrátenie  

8,00 EUR

čipová park. karta – mesačná  

28,00 EUR

čipová park. karta – ½ ročná 

168,00 EUR

čipová park. karta – ročná 

336,00 EUR

   

čipová park. karta ŤZP, ŤZPS - mesačná

18,00 EUR

čipová park. karta ŤZP, ŤZPS - ½ ročná 

80,00 EUR

čipová park. karta ŤZP, ŤZPS– ročná 

145,00 EUR

   

 

Ceny sú uvedené s DPH. 

 

 

Cenník parkovania na parkovacích miestach bez organizovanej prevádzky prostredníctvom parkovacích automatov

Platný pre Zelený rínok, ul. J. Wolkra, ul. Sv. Cyrila a sv. Metoda,       

ul. Bernolákova – pri Športovej hale (pozemky prenajaté od Mesta Topoľčany)

 

Platný pre ul. Bernolákova (Modrá poliklinika a SAD)

(pozemky vo vlastníctve Mestských služieb Topoľčany, s.r.o.)

 

 

od 1.minúty do celej 1.hodiny

0,40 EUR

za každú začatú hodinu po 1.hodine

+ 0,50 EUR

ŤZP, ŤZPS

0,20 EUR / 2 hod.

 

 

   

Karty - nákup, predĺženie

 

papierová parkovacia karta - mesačná

 

28,00 EUR

papierová parkovacia karta - polročná

168,00 EUR

papierová parkovacia karta - ročná

336,00 EUR

 


Ceny sú uvedené s DPH.

 

 

 

Cenník parkovania na parkovacích miestach bez organizovanej prevádzky

Zaslaním SMS na tel.číslo 2200

 

 

od 1.minúty do celej 1.hodiny

0,50 EUR

 

za každú začatú hodinu po 1.hodine

+ 0,65 EUR

 

 

 

 

       

Ceny sú uvedené s DPH.

 

Vodiči parkujúci na parkoviskách bez organizovanej prevádzky (prostredníctvom parkovacích automatov) majú možnosť zaplatiť za parkovanie cez mobilný telefón a to zaslaním SMS na krátke číslo 2200, spoločné pre všetkých operátorov. Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné - predplatené služby operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia.

Spôsob úhrady parkovného cez SMS

  • Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare: TO (medzera) EČV (medzera) H
     
  • Vysvetlenie:   

TO           je kód pridelený mestu Topoľčany

EČV          je evidenčné číslo parkujúceho vozidla, napríklad TO123RD (spolu)

               je trvanie parkovania v hodinách, použitím celých čísel 1,2,3 - 11. Bez udania času parkovania sa automaticky uplatní základná doba spoplatnenia, a to 1 hodina.

 

Príklad:        TO  TO123RD  1         ....  na číslo: 2200

Zaplatíte za parkovanie prostredníctvom SMS na jednu hodinu od momentu doručenia potvrdzujúcej SMS na váš mobil. V prípade úhrady na jednu hodinu číslovku 1 nie je potrebné vpisovať do odosielanej SMS.

POZOR! Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené!!

Potvrdenie o zaplatení  SMS parkovného si môžete vytlačiť TU!  https://parking.mediatex.sk/to/)

 

SMS parkovanie Informácia o službe.docx (18,5 kB)

Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia parkujúcim v meste Topoľčany.doc (28,5 kB)