Prevádzková doba všetkých platených parkovísk v správe Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. 

je nonstop.

 

Spoplatnená doba na parkoviskách s organizovanou prevádzkou.

Nám. Ľ. Štúra a Ul. Československej armády:

Pondelok – Piatok:  6:00 hod – 18:00 hod

Sobota: 6:00 hod – 14:00 hod

 

Spoplatnená doba na parkoviskách bez organizovanej prevádzky.

Ul. Bernolákova pri SAD a pri novej Poliklinike

Ul. Sv. Cyrila a Sv. Metoda

Pondelok – Piatok:  6:00 hod – 16:00 hod

Sobota: 6:00 hod – 12:00 hod

 

Ul. Krušovská – Zelený rínok a Ul. Jiřího Wolkra

Pondelok – Piatok:  7:00 hod – 16:00 hod

Sobota: 7:00 hod – 12:00 hod

 

Ul. Bernolákova – pozdĺžne státie na miestnej komunikácii

Pondelok – Piatok:  8:00 hod – 15:00 hod