Správa bytov

 

Technik bytového hospodárstva – Oravcová Beáta

Tel. čísla: 038/536 96 44, 038/536 96 40, 0911 733 518
adresa: TOMA s.r.o., Gorkého 2019, 95501 Topoľčany

 

Puškinova                          1439

Krušovská                          1436

V.Beniaka                          1441

Palkovičova                       4273, 4274, 4275, 4276

Šafárikova                          4454, 4455, 4625

JUH – M.Benku                   4659, 4660, 4661

D.Jurkoviča                        4697, 4698, 4699, 4844

Bernolákova                       1499, 1515

M.R.Štefánika                     25

Cukrovar                             295,296

Krušovská                           1472, 1481

V.Beniaka                            1463

Palarikova                           4082

Palkovičova                        4394, 4417, 4420

Šafarikova                           4418, 4419

J.Kráľa                                 4616, 4617