ŠPECIFIKÁCIA UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB

Upratovanie bytového domu vrátane dodania čistiacich a dezinfekčných prostriedok, osobných ochranných pracovných prostriedkov a iného spotrebného materiálu a zariadení používaných na výkon požadovaných prác.

 

Jedenkrát týždenne :

-  zametanie podlahy schodiska a vestibulu  

-  umývanie podlahy schodiska a vestibulu  

-  umývanie výťahu

Jedenkrát mesačne : 

-  umývanie vchodových dverí

-  utieranie zábradlia na schodisku

-  utieranie schránok

Dvakrát mesačne :

-  zametanie vonkajších priestorov /vonkajšie schodisko/     

Dvakrát ročne :

-  umývanie okien a vonkajších parapetných dosiek