Zoznam bytov

100% nájomníci      
         
p.č. ulica č.domu vchody počet b.j.
1 M.R.Štefánika 25   2
2 Pod Kalváriou 295   31
3 Pod Kalváriou 296   37
4 Krušovská  1436 41,43,45 18
5 Puškinova 1439 8 16
6 V.Beniaka 1441 2,4,6 18
7 V.Beniaka 1463 12,14 18
8 Krušovská  1472 47,49,51 32
9 Krušovská  1481 53,55 20
10 Bernolákova  1499 18,2 34
11 Bernolákova  1515 2,4,6,8 54
12 Palárikova  4082 10,12 64
         
Ekonomické nájomné      
         
p.č. ulica č.domu vchody počet b.j.
1. Palkovičova 4273 12,14 28
2. Palkovičova 4274 16,18 28
3. Palkovičova 4275 20 14
4.  Palkovičova 4276 22,24 28
5.  Palkovičova 4394 32,34,36 42
6. Palkovičova 4417 30 14
7.  Šafárikova 4418 21 14
8.  Šafárikova 4419 17,19 28
9.  Palkovičova 4420 26,28 28
10. Šafárikova 4454 9,11 40
11. Šafárikova 4455 13,15 40
12. J.Kráľa 4616 6,8 40
13.  J.Kráľa 4617 2,4 40
14. Šafárikova 4625 15A 19
15. M.Benku 4659 25 16
16. M.Benku 4660 27,29,31 40
17. M.Benku 4661 33,35 32
18. D.Jurkoviča 4697 9,11,13 44
19. D.Jurkoviča 4698 7 16
20. D.Jurkoviča 4699 3,5 28
21. D.Jurkoviča 4844 1A,1B 32
22. Pod Kalváriou 4915 50A 12
23. Pod Kalváriou 4916 50B 12
24. Pod Kalváriou 4917 50C 12
25. P.O.Hviezdoslava 5016 15 24
26. P.O.Hviezdoslava 5046 17 24
27. P.O.Hviezdoslava 5056 19 24