Účtovná závierka

V zmysle  zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov nájdete účtovné závierky spoločnosti Mestské služby Topoľčany, s.r.o. na nižšie uvedenom odkaze, pre účely vyhľadávania treba zadať IČO: 44818378

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/764583
 
rok účtovnej závierky: dokument:
2010 Suvaha 2010 - MST.pdf (94747)
Vykaz ziskov a strat 2010 - MST.pdf (66314)
Výročná správa rok 2010 - schválená.doc (127488)
2011 výkaz ZaS.PDF (539109)
Súvaha.PDF (1168061)
Výročná správa 2011 - po schválení VZ na zverejnenie.doc (151552)
2012 Výročná správa 2012 - po schválení VZ.doc (111104)
2013 Výročná správa 2013 - po schválení.doc (121856)
príloha k výročnej správe - majetok 2013.xls (63488)
2014 Účtovná_závierka_PÚ_(UZPOD)-2014-MST.pdf (109791)
Výročná správa 2014 - po schválení VZ.doc (135680)
príloha k výročnej správe - majetok 2014.xls (64000)
2015 Účtovná_závierka_PÚ_2015 - MST.pdf (109798)
Výročná správa 2015 - po schválení VZ.doc (134656)
príloha k výročnej správe - majetok 2015.xls (64000)
príloha k výročnej správe - FO 2015.PDF (1440553)
2016 Účtovná_závierka_PÚ_2016-MST.pdf (109924)
Výročná správa 2016 - po schválení VZ.doc (153600)
príloha k výročnej správe - majetok 2016.xls (64000)
fond opráv a fond zariaďovacích predmetov k 31.12.2016.xls (53760)
 
2017 Účtovná_závierka_PÚ_(UZPOD) 2017 - MST.pdf (195851)
Výročná správa 2017- po schválení VZ.doc (168960)
príloha k výročnej správe - majetok 2017.xls (64000)
príloha k výročnej správe - FZP 2017.xlsx (16585)
príloha k výročnej správe - Fond opráv 2017.xlsx (17247)
2018 Účtovná_závierka_PÚ_(UZPOD) 2018 - MSTO.pdf (199710)
Účtovná_závierka_PÚ_(UZPOD)-opravená, po schválení VZ.pdf (199720)
Výročná správa 2018- po schválení VZ.doc (217600)
príloha k výročnej správe - majetok 2018.xls (64000)
MS-Fond zariaď.predmetov_2018.xls (48640)