Účtovná závierka

V zmysle  zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov nájdete účtovné závierky spoločnosti Mestské služby Topoľčany, s.r.o. na nižšie uvedenom odkaze, pre účely vyhľadávania treba zadať IČO: 44818378

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/764583