Účtovná závierka

V zmysle  zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov nájdete účtovné závierky spoločnosti Mestské služby Topoľčany, s.r.o. na nižšie uvedenom odkaze, pre účely vyhľadávania treba zadať IČO: 44818378

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/764583
 
rok účtovnej závierky: dokument:
2010 DP k DPPO 2010 - MST.pdf (124547)
Suvaha 2010 - MST.pdf (94747)
Vykaz ziskov a strat 2010 - MST.pdf (66314)
Výročná správa rok 2010 - schválená.doc (127488)
2011 DP k DPPO 2011 -MST.pdf (110845)
výkaz ZaS.PDF (539109)
Súvaha.PDF (1168061)
Výročná správa 2011 - po schválení VZ na zverejnenie.doc (151552)
2012 DP k DPPO 2012 - MST.pdf (121581)
Výročná správa 2012 - po schválení VZ.doc (111104)
2013 Daňové priznanie k DPPO 2013.pdf (111422)
Daňové priznanie k DPPO - 2012 dodatočné.pdf (107061)
Výročná správa 2013 - po schválení.doc (121856)
príloha k výročnej správe - majetok 2013.xls (63488)
2014 Danove priznanie k DPPO 2014 - MST.pdf (107960)
Účtovná_závierka_PÚ_(UZPOD)-2014-MST.pdf (109791)
Výročná správa 2014 - po schválení VZ.doc (135680)
príloha k výročnej správe - majetok 2014.xls (64000)
2015 e_k_DPPO=2C_1.1.201_=_5..31.12.2015 riadne - MESTSKÉ SLUŽBY TOPOĽČANY, s.r.o..pdf (117076)
Účtovná_závierka_PÚ_2015 - MST.pdf (109798)
Výročná správa 2015 - po schválení VZ.doc (134656)
príloha k výročnej správe - majetok 2015.xls (64000)
príloha k výročnej správe - FO 2015.PDF (1440553)
2016 danove_priznanie_k_DPPO=2C_1.1.2016..31.12.2016_riadne-= - MESTSKÉ SLUŽBY TOPOĽČANY, s.r.o.pdf (164051)
Účtovná_závierka_PÚ_2016-MST.pdf (109924)
Výročná správa 2016 - po schválení VZ.doc (153600)
príloha k výročnej správe - majetok 2016.xls (64000)
fond opráv a fond zariaďovacích predmetov k 31.12.2016.xls (53760)
 
2017 Daňové priznanie k DPPO, 1.1.2017.31.12.2017 riadne - MESTSKÉ SLUŽBY TOPOĽČANY, s.r.o.pdf (213905)
Účtovná_závierka_PÚ_(UZPOD) 2017 - MST.pdf (195851)
Výročná správa 2017- po schválení VZ.doc (168960)
príloha k výročnej správe - majetok 2017.xls (64000)
príloha k výročnej správe - FZP 2017.xlsx (16585)
príloha k výročnej správe - Fond opráv 2017.xlsx (17247)