Vylepovanie plagátov – cenník (platný od 1.6.2019)

                      

A 5 – A 3         1ks obyčajný papier            0,55 €

                                   1 ks kriedový papier            0,60 €

A 2                   1ks obyčajný papier           0,70 €

                                    1 ks kriedový papier           0,85 €

A 1                                                              1,20 €

A 3+ farebnápotlač  100%  plochy              1,50 €

A 3+farebná potlač  50%  plochy                 1,30 €

A 4+  farebná potlač  100%  plochy             1,10 €

A 4+  farebná potlač  50%  plochy               0,90 €

A 3+ čiernapotlač                                        0,90 €

A 3+  čierna potlač na neónový papier        1,00 €

A 4+  čierna potlač                                      0,70 €

A 4+  čierna potlač na neónový papier        0,80 €

Výlep plagátov je vždy následne v utorok po obede, popr. v stredu ráno. Cena za výlep je na 1 týždeň/ 1 výlepové miesto/ 1 plagát.

Objednávateľ uhradí cenu pred vylepením plagátov.

 

Kopírovanie dokumentov – cenník (platný od 1.6.2019)

                

A 3  farebné kopírovanie - 100%  pokrytie plochy        1,00 €

A 3  farebné kopírovanie - 50%  pokrytie plochy           0,80 €

A 4  farebné kopírovanie - 100%  pokrytie plochy        0,60 €

A 4farebné kopírovanie - 50%  pokrytie plochy             0,40 €

 

A 3                        čiernobiele kopírovanie                    0,40 €

A 3čiernobiele kopírovanie na neónový papier              0,50 €

A 4                        čiernobiele kopírovanie                   0,20 €

A 4čiernobiele kopírovanie na neónový papier             0,25€

 

Ceny sú vrátane DPH. 
 

Prosíme zákazníkov aby na výlep používali papier do hmotnosti 120 g/m2, v inom prípade neručíme za trvácnosť výlepu. Z kapacitných dôvodov si vyhradzujeme právo neprijať zákazku, preto prosíme zákazníkov, aby sa dopredu informovali, či je možné výlep uskutočniť. Uprednostňujeme plagáty športové a kultúrne pred politickými.