Nájomné zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2020_1-4276-28.pdf (67284)
  
Mário Ondruš, Stanislava Ondrušová Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 31.12.2021
2020_1-4394-4.pdf (67420) Jaroslav Šišmič Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 31.12.2021
2020_1-4419-13.pdf (67173) Beáta Tvrdíková Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 31.12.2021
2020_1-4661-21.pdf (67164) Martin Paul,
Jana Paulová
Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 31.12.2021
2020_1-4844-7.pdf (67551) Mário Golský Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 31.12.2020
2020_1472-20.pdf (71401) Silvia Budayová, Dušan Buday Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 31.12.2021
2020_1515-22.pdf (71397) Edita Tincová, František Tinc Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 30.6.2020
2020_4082-30.pdf (71784) Ing. Agáta Reptová, Ján Repta Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 31.12.2021
2020_4082-61.pdf (71876) Erika Kollárová, Peter Kollár Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 31.12.2020
2020_5054-33.pdf (71862) Monika Kotlárová Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 30.6.2020
2020_1-4617-31.pdf (66845) Alžbeta Neyová Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2021
2020_1-4660-32.pdf (67385) Ivana Miková, Juraj Miko Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2020
2020_1-4699-12.pdf (67279) Adriana Achbergerová, Roman Achberger Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2021
2020_1436-13.pdf (72338) Jozef Kotlár Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 30.6.2020
2020_1441-3.pdf (71364) Pavol Pacoň Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2020
2020_1499-8.pdf (71872) Lýdia Horváthová, Patrik Horvath Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2020
2020_4082-41.pdf (71632) Janka Justová Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2020
2020_5054-14.pdf (71534) Ingrid Verešová Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2020
2020_295151-2.pdf (71543) Ľubomíra Ráczová Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2020
2020_295151-8.pdf (71729) Slavomír Langer, Ingrida Žigmundová Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2020
2020_5054151-16.pdf (71387) Roman Vereš, Renáta Verešová Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2020
2020_1-4419-1.pdf (67264) Miroslav Manduch, Zuzana Manduchová Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2021
2020_1-4616-27.pdf (66998) Ľudmila Vozárová Nájomná zmluva nájom bytu 30.1.2020 31.12.2020
2020_1-4659-6.pdf (67193) Ivan Petreje Nájomná zmluva nájom bytu 30.1.2020 29.2.2020
2020_1-4915-2.pdf (66615) Drahomíra Žigmundová, Arnošt Palík Nájomná zmluva nájom bytu 30.1.2020 31.12.2020
2020_1-4916-9.pdf (66557) Mária Danielová Nájomná zmluva nájom bytu 30.1.2020 30.4.2020
2020_1439-9.pdf (71385) Michaela Vestenická Nájomná zmluva nájom bytu 30.1.2020 30.9.2021
2020_1463-5.pdf (71629) Anna Juríčková Nájomná zmluva nájom bytu 30.1.2020 31.12.2021
2020_1472-24.pdf (71646) Ján Parči, Anna Parčiová Nájomná zmluva nájom bytu 30.1.2020 31.12.2020
2020_4082-20.pdf (71624) Juraj Paulen Nájomná zmluva nájom bytu 30.1.2020 31.12.2021
2020_4082-53.pdf (71715) Helena Vaclachová Nájomná zmluva nájom bytu 30.1.2020 31.1.2022
2020_4082-59.pdf (71619) Miriam Uherová Nájomná zmluva nájom bytu 30.1.2020 31.10.2021
2020_5054-34.pdf (71699) Michal Hunka Nájomná zmluva nájom bytu 30.1.2020 31.12.2020
2020_295151-1.pdf (71369) Alena Palová Nájomná zmluva nájom bytu 30.1.2020 30.6.2020
2020_295151-5.pdf (71381) Daniela Dunková Nájomná zmluva nájom bytu 30.1.2020 30.6.2020
2020_295151-7.pdf (71497) Renáta Langerová Nájomná zmluva nájom bytu 30.1.2020 31.12.2020
2020_295151-25.pdf (71805) Jiří Lakatoš Nájomná zmluva nájom bytu 30.1.2020 31.12.2020
2020_1-4273-10.pdf (67066) Richard Záklasník Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.12.2021
2020_1-4274-9.pdf (67384) Ing. Linda Lendelová, Ing. Michal Lendel Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.12.2021
2020_1-4276-27.pdf (66912) Branislav Némethy, Marcela Némethyová Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.1.2022
2020_1-4419-24.pdf (67162) Marta Červená Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.12.2021
2020_1-4455-10.pdf (67211) Ing. Ľudmila Vozárová Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.1.2021
2020_1-4616-14.pdf (66847) Zuzana Sladká Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.12.2021
2020_1-4616-27_2.pdf (66847) Mgr. Boris Bútora Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.1.2021
2020_1-4697-11.pdf (67270) Michaela Škorňáková, Martin Škorňák Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.12.2021
2020_1-4844-19.pdf (68175) Helena Kováčová, Jozef Kováč Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.10.2021
2020_1-4916-2.pdf (66654) Milan Labuda Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.12.2020
2020_1-5016-9.pdf (67411) Tomáš Michalides Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.12.2020
2020_1436-1.pdf (72246) Kamila Kotlárová, Ján Lučanský Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.12.2021
2020_1436-7.pdf (71450) Róbert Stojka, Viola Stojková Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.12.2020
2020_1436-14.pdf (71389) Eva Drábiková Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.1.2022
2020_1499-20.pdf (71709) Veronika Gogolová Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 30.4.2020
2020_5054-13.pdf (71531)  Ingrid Rácová Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.7.2020
2020_5054-29.pdf (71896) Ľubomír Herda, Božena Herdová Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.7.2020
2020_5054-32.pdf (71621) Jarmila Murková Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.7.2020
2020-1-4419-14.pdf (67516) Ivana Gogová Nájomná zmluva nájom bytu 6.2.2020 31.12.2021
2020_1-4276-3.pdf (67400) Ing. Tomáš Fábik, Jana Fábiková Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 31.7.2020
2020_1-4419-16.pdf (67264) Simona Burzová, Andrej Burza Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 31.10.2021
2020_1-4419-25.pdf (67801) František Gregorík, Ing. Bc. Elena Gregoríková Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 31.12.2020
2020_1-4420-21.pdf (67114) Čeligová Ivana Malinová, Roman Malina Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 30.11.2021
2020_1-4454-18.pdf (67188) Miroslava Molnárová Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 31.12.2020
2020_1-4455-1.pdf (67118) Jana Matušíková Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 30.11.2021
2020_1-4455-38.pdf (67191) Milada Rodinová Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 31.10.2021
2020_1-4455-40.pdf (67147) Kristína Chochulová, Michal Chochula Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 30.9.2021
2020_1-4617-21.pdf (66924) Miroslav Šmantík, Anna Šmantíková Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 30.11.2021
2020_1-4625-4.pdf (66864) Zuzana Tupá Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 31.7.2020
2020_1-4659-10.pdf (67422) Mgr. Ivana Belisová Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 31.10.2021
2020_1-4660-26.pdf (67072) Iveta Kopecká Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 31.12.2021
2020_1-4660-29.pdf (67721) Jakub Košecký, Viera Košecká Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 31.12.2021
2020_1-4661-23.pdf (66856) Renáta Kopecká Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 30.9.2021
2020_1-4661-26.pdf (67030) Roman Paulík, Lucia Paulíková Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 31.1.2022
2020_1-4661-32.pdf (66862) Stanislava Valášeková Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 31.12.2020
2020_1-4697-2.pdf (67247) Marcela Žikavská Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 31.12.2020
2020_1-4917-7.pdf (66563) Oľga Markovičová Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 30.4.2020
2020_1-4917-10.pdf (66790) Zdenko Karvay, Martina Kotlárová Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 31.7.2020
2020_25-3.pdf (71172) Rohmanová Monika MUDr., Ing. Rohman Juraj Nájomná zmluva nájom bytu  7.2.2020 31.1.2021
2020_1436-5.pdf (71697) Milan Galbavý  Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 31.12.2020
2020_1499-18.pdf (72400) Zuzana Košíková, Jozef Košík Nájomná zmluva nájom bytu 7.2.2020 31.12.2021
2020_1-4418-12.pdf (67266) Monika Švajlenová, Karol Švajlen Nájomná zmluva nájom bytu 13.2.2020 31.12.2021
2020_1-4420-19.pdf (67465) Peter Turaj, Martina Turajová Nájomná zmluva nájom bytu 13.2.2020 31.12.2021
2020_1-4455-19.pdf (67184) Rezáková Andrea Krausová Nájomná zmluva nájom bytu 13.2.2020 30.9.2021
2020_1-4616-29.pdf (67371) Peter Čakajda, Lucia Čakajdová Nájomná zmluva nájom bytu 13.2.2020 31.12.2021
2020_1-4617-1.pdf (66851) Roman Pacoň Nájomná zmluva nájom bytu 13.2.2020 31.10.2021
2020_1-4661-17.pdf (67248) Magdaléna Jelínková, Radomil Žingor Nájomná zmluva nájom bytu 13.2.2020 31.12.2020
2020_1-4697-44.pdf (67197) Mária Chuťková Nájomná zmluva nájom bytu 13.2.2020 30.11.2021
2020_1-4698-3.pdf (67502) Branislav Pacoň Nájomná zmluva nájom bytu 13.2.2020 31.12.2020
2020_296-15.pdf (71887) Monika Kotlárová, Peter Kotlár Nájomná zmluva nájom bytu 13.2.2020 30.6.2020
2020_1441-17.pdf (71914) Júlia Chropeňová Nájomná zmluva nájom bytu 13.2.2020 31.1.2021
2020_1499-34.pdf (71392) Renáta Stojková, Martina Stojková Nájomná zmluva nájom bytu 13.2.2020 30.4.2020
2020_1-4276-18.pdf (67191) Martin Šupolík Nájomná zmluva nájom bytu 15.2.2020 31.12.2020
2020_1-4394-13.pdf (67516) Helena Danišová Nájomná zmluva nájom bytu 15.2.2020 30.11.2021
2020_1-4273-17.pdf (66927) Roman Mrázik, Silvia Mráziková Nájomná zmluva nájom bytu 25.2.2020 31.12.2021
2020_1-4394-7.pdf (67300) Silvia Lukáňová Nájomná zmluva nájom bytu 25.2.2020 30.4.2020
2020_1-4454-2.pdf (66820) Martina Palušová Nájomná zmluva nájom bytu 25.2.2020 28.2.2022
2020_1-4616-34.pdf (67185) Patrik Hano Nájomná zmluva nájom bytu 25.2.2020 31.12.2020
2020_1-4625-6.pdf (67044) Martin Lacika, Veronika Laciková Nájomná zmluva nájom bytu 25.2.2020 28.2.2021
2020_1-4697-32.pdf (67407) Zuzana Fížová Nájomná zmluva nájom bytu 25.2.2020 30.9.2021
2020_1-4844-12.pdf (67640) Ján Králik, Ing. Lenka Králiková Nájomná zmluva nájom bytu 25.2.2020 31.12.2020
2020_25-2.pdf (70959) Hodál Otto Ing. arch. Nájomná zmluva nájom bytu 25.2.2020 28.2.2021
2020_296-20.pdf (71388) Monika Smažáková Nájomná zmluva nájom bytu 25.2.2020 30.6.2020
2020_1441-8.pdf (71408) Tibor Banda, Nadežda Bandová Nájomná zmluva nájom bytu 25.2.2020 28.2.2021
2020_1515-41.pdf (71865) Michal Kaproncay Nájomná zmluva nájom bytu 25.2.2020 31.7.2020
2020_1-4273-13.pdf (67088) Ján Paluš Nájomná zmluva nájom bytu 7.3.2020 28.2.2022
2020_1-4274-24.pdf (67838) Helena Wolfová, Marta Hippíková Nájomná zmluva nájom bytu 7.3.2020 30.11.2021
2020_1-4275-7.pdf (66845) Natália Boldová Nájomná zmluva nájom bytu 7.3.2020 31.12.2021
2020_1-4417-5.pdf (66880) Mgr. Silvia Čančinová Nájomná zmluva nájom bytu  7.3.2020 30.6.2022
2020_1-4418-9.pdf (67576) Iveta Piknová, Marián Pikna Nájomná zmluva nájom bytu 7.3.2020 30.6.2022
2020_1-4420-11.pdf (67138) RNDr. Eva Kňaze Tomanová, Stanislav Kňaze Nájomná zmluva nájom bytu 7.3.2020 28.2.2022
2020_1-4455-36.pdf (66903) Aneta Žáková Nájomná zmluva nájom bytu  7.3.2020 31.8.2020
2020_1-4616-27_3.pdf (66846) Karol Krajčík Nájomná zmluva nájom bytu 7.3.2020 31.1.2021
2020_1-4660-11.pdf (67072) Viera Uhlárová Nájomná zmluva nájom bytu 7.3.2020 28.2.2021
2020_1-4660-15.pdf (67081) Mária Bujnová Nájomná zmluva nájom bytu 7.3.2020 30.6.2022
2020_1-4660-34.pdf (67133) Mária Košelová, Marek Košela Nájomná zmluva nájom bytu 7.3.2020 31.8.2020
2020_1-4697-3.pdf (67545) Mgr. Michaela Michalík, JUDr. Peter Michalík Nájomná zmluva nájom bytu 7.3.2020 28.2.2022
2020_1472-3.pdf (71380) Marián Ondruš Nájomná zmluva nájom bytu 7.3.2020 28.2.2022
2020_1481-6.pdf (71371) Peter Majtán Nájomná zmluva nájom bytu 7.3.2020 28.2.2022
2020_1499-23.pdf (71649) Viera Uhláriková Nájomná zmluva nájom bytu 7.3.2020 28.2.2021
2020_1515-34.pdf (71990) Lýdia Kotlárová Nájomná zmluva  nájom bytu 7.3.2020 31.8.2020
2020_4082-44.pdf (71641) Jana Melušová Nájomná zmluva nájom bytu 7.3.2020 28.2.2022
2020_4082-49.pdf (71636) Peter Mervart, Janka Mervartová Nájomná zmluva nájom bytu 7.3.2020 30.6.2022
2020_4082-55.pdf (71398) Soňa Staňová Nájomná zmluva nájom bytu 7.3.2020 28.2.2022
2020_1-4275-10.pdf (67131) Stanislava Božiková, Peter Božik Nájomná zmluva nájom bytu 8.4.2020 28.2.2021
2020_1-4419-23.pdf (67179) Martina Klačová Nájomná zmluva nájom bytu 8.4.2020 30.6.2022
2020_1441-13.pdf (71634) Jana Pavlovičová Nájomná zmluva nájom bytu 8.4.2020 28.2.2021
2020_1515-30.pdf (72151) František Rafael, Květa Rafaelová Nájomná zmluva nájom bytu 8.4.2020 31.8.2020
2020_4082-24.pdf (71443) Andrea Želísková Nájomná zmluva nájom bytu 8.4.2020 28.2.2022
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
Zmluvná strana