Nájomné zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2020_1-4276-28.pdf (67284)
  
Mário Ondruš, Stanislava Ondrušová Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 31.12.2021
2020_1-4394-4.pdf (67420) Jaroslav Šišmič Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 31.12.2021
2020_1-4419-13.pdf (67173) Beáta Tvrdíková Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 31.12.2021
2020_1-4661-21.pdf (67164) Martin Paul,
Jana Paulová
Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 31.12.2021
2020_1-4844-7.pdf (67551) Mário Golský Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 31.12.2020
2020_1472-20.pdf (71401) Silvia Budayová, Dušan Buday Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 31.12.2021
2020_1515-22.pdf (71397) Edita Tincová, František Tinc Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 30.6.2020
2020_4082-30.pdf (71784) Ing. Agáta Reptová, Ján Repta Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 31.12.2021
2020_4082-61.pdf (71876) Erika Kollárová, Peter Kollár Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 31.12.2020
2020_5054-33.pdf (71862) Monika Kotlárová Nájomná zmluva nájom bytu 15.1.2020 30.6.2020
2020_1-4617-31.pdf (66845) Alžbeta Neyová Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2021
2020_1-4660-32.pdf (67385) Ivana Miková, Juraj Miko Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2020
2020_1-4699-12.pdf (67279) Adriana Achbergerová, Roman Achberger Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2021
2020_1436-13.pdf (72338) Jozef Kotlár Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 30.6.2020
2020_1441-3.pdf (71364) Pavol Pacoň Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2020
2020_1499-8.pdf (71872) Lýdia Horváthová, Patrik Horvath Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2020
2020_4082-41.pdf (71632) Janka Justová Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2020
2020_5054-14.pdf (71534) Ingrid Verešová Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2020
2020_295151-2.pdf (71543) Ľubomíra Ráczová Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2020
2020_295151-8.pdf (71729) Slavomír Langer, Ingrida Žigmundová Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2020
2020_5054151-16.pdf (71387) Roman Vereš, Renáta Verešová Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2020
2020_1-4419-1.pdf (67264) Miroslav Manduch, Zuzana Manduchová Nájomná zmluva nájom bytu 18.1.2020 31.12.2021
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
Zmluvná strana