Objednávky

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
    Objednávka pre odber tepla pre ÚK, TÚV rok 2015       Objednávka odberu tepla.PDF (825682)
2016            
    Dohodnutý odber tepla pre ÚK, TÚV rok 2017       Image (3).pdf (444277)
             
             
             
             
             
             
             

Zverejnené 7.9.2016
Aktualizované 7.9.2016