Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena* Dátum účinnosti zmluvy a ukončenia zmluvy     Zmluvy
  Akzent BigBoard, a.s. Nájomná zmluva prenájom časti majetku 1 992€ 01.06.2014

31.05.2017 
NZ Akzent BigBoard-parkovisko Bernolakova.pdf (34557)
2-FRA2014-038 SOMI Systems, a.s. Zmluva o dielo  bezpečnostný projekt  1350€   zmluva o dielo 2-FRA2014-038.pdf (50608)
 

euroAWK,s.r.o.

Nájomná zmluva prenájom časti majetku 1 992€ 01.07.2014
  
30.06.2017
NZ euro AWK - parkovisko Bernolákova.pdf (34043)
Dodatok č.1/2014
 
euroAWK,s.r.o. Dodatok k nájomnej zmluve prenájom časti majetku   21.5.2014 doddatok č.1 - euro AWK.pdf (43581)
Dodatok č. 1/2014 Akzent BigBoard, a.s. Dodatok k nájomnej zmluve prenájom časti majetku   21.5.2014 doddatok č.1 - Akzent BigBoard.pdf (44017)
410721 SPP a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny distribúcia elektriny   1.10.2014 410721 (1).PDF (2723268)
410740 SPP a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny distribúcia elektriny   1.10.2014 410740.PDF (2729731)
410741 SPP a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny distribúcia elektriny   1.10.2014 410741.PDF (2717696)
410742 SPP a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny distribúcia elektriny   1.10.2014 410742.PDF (2721409)
Príloha č. 4 Toma s.r.o. K zmluve o dodávke a odbere tepla č. 25 dodávke a odbere   1.1.2015 Príloha č. 4.PDF (532525)
  Mestský futbalový klub Topvar Topoľčany Nájomná zmluva umiestnenie reklamy 5000€ 1.1.2015
30.6.2016
NAJOMNA ZMLUVA MFK Topvar Topolcany.PDF (650551)
  QEX, a.s., Brnianska 1, 911 05 Trenčín

Kúpna zmluva

dodanie triedičky mincí  4789,20 € s DPH 27.11.2015 Zmluva predaj tovaru_TO (1).doc (134656)
2016            
  F I S E C O , s.r.o. , Gogoľova 1882, 955 01 Topoľčany Mandátna zmluva vykonávanie činnosti mandatára zameranej na predchádzanie vzniku požiaru, pracovných úrazov a výkon zdravotného dohľadu v prevádzkach    30.3.2016 Mestské služby Topoľčany, Ing.Peter Žembera.pdf (34569)
  ISTA Slovakia s.r.o. Podunajská 25, Bratislava Rámcová obchodná zmluva Poskytovanie služieb rozúčtovania   8.2.2016 Rámcová obch.zmluva.PDF (2147011)
  NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
Zmluvu o zabezpečení
financovania triedeného zberu
    Zmluva_o_buducej_zmluve_NATUR-PACK_Mestke_sluzby_21.3.2016.doc (124416)
39/2016 Mesto  Topoľčany Nájomná zmluva  Prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu do užívania nehnuteľný majetok    od 21.04.2016
do 
01.05.2016
NZ-.doc (54272)

 1/2016

Mesto  Topoľčany

DODATOK           k nájomnej zmluve č. 353/2009 

Pridáva sa hmotný majetok plagátovacie plochy     Plagátovacie plochy-NZ.doc (32256)
8/1000068224 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou dodávka vody z verejného vodovodu
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
    ZMLUVA 8_1000068224.pdf (2499865)
8/1000068224 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Príloha k zmluve č.: 8/1000068224
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
      Priloha k zmluve 8_1000068224 (1).pdf (1754252)
  Mestské kultúrne stredisko Topoľčany ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti - nebytových priestorov   od 1.6.2016 na neurčito Zmluva o nájme nebytových priestorov - MsKS (1).pdf (94487)
príloha k zmluve 5101032785C/2016 ZSE Distribúcia a.s. Bratislava Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Údaje týkajúce sa odberných miest   7.6.2016 príloha č.3 RWE.pdf (5041590)
  NATUR-PACK, a.s. ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU FINANCOVANIA TRIEDENÉHO ZBERU     od 30.6.2016 Zmluva-Mestské služby Topoľčany s.r.o. –30.6.2016.pdf (140408)
  Flott cascaders team   Kaskadérske vystúpenie 192,- 7.7.2016 do 8.7.2016 Image.JPG (1307304)

 

Telovýchovný klub ABAKO o. z. 

Zmluva o podnájme nebytových priestorov

Zmluva

Podnájom

14.407,78€ + DPH 

 

Podnájomná zmluva ABAKO.doc (56320)

 

 

Telovýchovný klub ABAKO o. z. 

Splátkový kalendár ku Zmluve o podnájme nebytových priestorov

Splátkový kalendár

 

 

splátkový kalendár energie ABAKO.doc (36352)

 

Telovýchovný klub ABAKO o. z. 

Splátkový kalendár ku Zmluve o podnájme nebytových priestorov

Splátkový kalendár 

 

 

splátkový kalendár nájomné ABAKO 1.doc (35840)

 

Anton Pokrývka 

Zmluva o podnájme nebytových priestorov

Zmluva

Podnájom

643,65 € + DPH 

 

Podnájomná zmluva Pokrývka.doc (49152)

  Anton Pokrývka Splátkový kalendár ku zmluve o podnájme nebytových priestorov Splátkový kalendár     splátkový kalendár nájomné Pokrývka.doc (34816)

 

NUBIUM,  s. r. o.

Zmluva o podnájme pozemku

prenájom  majetku mesta v k.ú. Topoľčany 

1 328,- €/rok                            

od 01.06.2016 do
31.05.2019

Podnájomná zmluva s NUBIUM.doc (89088)

  NUBIUM,  s. r. o.

Splátkový kalendár – daňový doklad č. 2016/08-04

      splátkový kalendár NUBIUM (1).doc (36352)
9408291047 ZSE Energia, a. s. Zmluva o združenej dodávke elektriny     18.8.2016 Image (4).pdf (3214329)
  RÚVZ Topoľčany Dohoda o cene     20.9.2016 Image (5).pdf (1300473)
  RÚVZ Topoľčany Dohoda o podmienkach poskytnutia laboratórných analýz     20.9.2016 Image0001 (2).pdf (1365682)
R-2010/1329/1553 Ista Slovakia s.r.o. Dodatok       Image (6).pdf (835088)
1/2016

Mesto Topoľčany

Dodatok k

zmluve o výkone správy bytov

zabezpečenie výkonu správy bytov   3.10.2016 Zverjnenie dodatok.doc (36352)
2/2016 Mesto Topoľčany

Dodatok k

zmluve o nájme nehnuteľného a hnuteľného majetku

    3.10.2016 Zverejnenie dodatok (1).doc (34304)
Z201633085_Z QEX, a.s. Zmluva o dielo Nový automatický závorový parkovací systém - ĽŠ bez DPH: 19 980,00 EUR 21.10.2016 Príloha c.3_ Zmluva c. Z201633085_Z.pdf (85265)
Z201633080_Z QEX, a.s. Zmluva o dielo Nový automatický závorový parkovací systém - ČA bez DPH: 19 950,00 EUR 21.10.2016 Príloha c.3_ Zmluva c. Z201633080_Z.pdf (83514)
  F I S E C O , s.r.o. Topoľčany Mandatna zmluva vykonávanie činnosti zameranej na predchádzanie vzniku požiaru, 
pracovných úrazov a výkon zdravotného dohľadu
  od 30.9.2016 Mestské služby Topoľčany, s.r.o. k 1.10. 2016.doc (43008)
2016/12-02           Autotech Slovakia s.r.o. podnájmná   zmluva

umiestnenie

1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm  x  150 cm
240,-€ 01.12.2016 – 30.11.2019 Autotech Slovakia s.r.o..doc (40448)
2016/12-14           Ivan Tomanov SOLIDUS podnájmná   zmluva

umiestnenie

1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm  x  150 cm
240,-€. 01.12.2016 – 30.11.2019 Ivan Tomanov SOLIDUS.doc (39424)
2016/12-10      Marián Schwarz podnájmná   zmluva

umiestnenie

1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm  x  150 cm
240,-€. 01.12.2016 – 30.11.2019 Marián Schwarz.doc (39424)
2016/12-09      Ferdinand Schwarz MBN Vercajch podnájmná   zmluva

umiestnenie

1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm  x  150 cm
240,-€ 01.12.2016 – 30.11.2019 MBN Vercajch.doc (39936)
2016/12-03              OASIS, s.r.o. podnájmná   zmluva

umiestnenie

1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm  x  150 cm
240,-€ 01.12.2016 – 30.11.2019 OASIS, s.r.o..doc (40448)
2016/12-04      PEMAT Slovakia, s.r.o. podnájmná   zmluva

umiestnenie

1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm  x  150 cm
240,-€ 01.12.2016 – 30.11.2019 PEMAT Slovakia, s.r.o..doc (39936)
č. 2016/12-15 Milan Kobida podnájmná   zmluva

umiestnenie

1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm  x  150 cm
240,-€ 01.12.2016 – 30.11.2019 Milan Kobida.doc (43520)
č. 2016/12-16 Mgr. Marián Pokus ml.  podnájmná   zmluva

umiestnenie

1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm  x  150 cm
240,-€ 01.12.2016 – 30.11.2019 Mgr. Marián Pokus ml..doc (43520)
č. 2016/12-18      Alena Chudobová TOP-TEXT  podnájmná   zmluva

umiestnenie

1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 160 cm  x  75 cm
150,-€ 01.12.2016 – 30.11.2019 TOP TEXT Alena Chudobová.doc (44032)
  MESTO TOPOLCANY Zmluva o pôžicke poskytnutie pôžicky veritelom   29.12.2016 zmluva o pôžičke.pdf (50332)
2016/12-07          Margita Gerová  podnájmná   zmluva

umiestnenie

1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm  x  150 cm
240,-€ 01.12.2016 – 30.11.2019 MG Odevy.doc (43520)
2016/12-05      TOSPOL, s.r.o. podnájmná   zmluva

umiestnenie

1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm  x  150 cm
240,-€ 01.12.2016 – 30.11.2019 TOSPOL, s.r.o..doc (44032)
č. 2016/12-19 CRESS Slovakia, s.r.o. podnájmná   zmluva umiestnenie 2 ks reklamných zariadení: 1ks  320cm x 150cm a 1ks
160 cm  x  75 cm
390,-€ 01.12.2016 – 30.11.2019 REMAX CRESS.doc (44544)
2016/12-20    PRATTO s.r.o. podnájmná   zmluva

umiestnenie

1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm  x  150 cm
240,-€ 01.12.2016 – 30.11.2019 Pratto. s.r.o..doc (43008)
2016/12-12     

Ing. Jozef Zajko RENARS

podnájmná   zmluva

umiestnenie

1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm  x  150 cm
240,-€ 01.12.2016 – 30.11.2019 Ing. Jozef Zajko RENARS.doc (43008)