2017

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena* Dátum účinnosti zmluvy a ukončenia zmluvy Zmluvy
  Gryf reklamné štúdio, s. r. o. podnájmná   zmluva

umiestnenie

2 ks jednostranných reklamných o rozmeroch 510 cm  x  240 cm

664,-€ 1.1.2017 do 31.12.2019 Podnájomná zmluva - Gryf.doc (55808)
  Roman Kollár  RK - ELEKTRO

Zmluva o poskytovaní služieb

odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických zariadeniach 11,20 €/byt
18,- €/zvod
  
01.01.2017 do 31.12.2019 Zmluva OP a OD BLZ a ELZ obytné domy MS 2016.doc (87552)
  Media representative, s.r.o.  podnájmná   zmluva umiestnenia 2 ks jednostranných reklamných stavieb / billboardov/ 664,- €/rok                             1.1.2017 do 31.12.2019 Podnájomná zmluva - Media representative.doc (55808)
 4/2017 Mesto Topolcany Zmluva o dielo údržba verejnej zelene, detských ihrísk a prvkov malej architektúry   27.2.2017 zod_2017_4_ms.pdf (104707)
   euro AWK, spol. s r.o.   Nájomná zmluva  umiestnenia 1 ks jednostranného billboardu 332,- €/rok od 01.03.2017 do 28.02.2020 Nájomná zmluva Bernolákova 1515 - euroAWK.doc (73216)
Z201713547_Z Anton Beláň Kúpna zmluva  5 ks  TRAKTOROVÁ KOSAČKA ISEKI SXG 326H vrátane DPH: 96 000,00 EUR 28.03.2017 Príloha c.3_ Zmluva c. Z201713547_Z.pdf (120168)
Z201713546_Z Anton Beláň Kúpna zmluva  1 ks TRAKTOROVÁ KOSAČKA ISEKI SXG 326H vrátane DPH: 20 160,00 EUR 28.03.2017 Príloha c.3_ Zmluva c. Z201713546_Z.pdf (120233)
dodatok obchodnej zmluve č. 2016ZM014 ista Slovakia dodatok č. 2 - 8 Dodatok rozširuje Prílohu č.1 ,,Zoznam objektov"     dodatky k zmluve - Ista_2-8.pdf (16159355)
dodatok obchodnej zmluve č. 2016ZM014 ista Slovakia dodatok č. 9 - 15 Dodatok rozširuje Prílohu č.1 ,,Zoznam objektov"     dodatky k zmluve - ista_9-15.pdf (5213897)
  Motorbox s.r.o. Kúpna zmluva dodanie osobného motorového vozidla  11046 Eur   Sbizhub 28317042513450.pdf (129485)
  F I S E C O , s.r.o. Mandátna zmluva predchádzanie vzniku požiaru, pracovných úrazov a výkon zdravotného dohľadu mesačne na 160,-  €   Mestské služby TO, s.r.o. k 1.5.2017.doc (45056)

č.P1/2017

Marián Feješ DUHA

Zmluva o prenájme vozidla predmet nájmu nákladné vozidlo KIA K2500   810,00 Eur bez DPH / mesiac od 2. 5. 2017 do 31.7. 2017 Zmluva o prenájme vozidla kia.doc (48128)
č.P2/2017 Marián Feješ DUHA Zmluva o prenájme vozidla predmet nájmu nákladné vozidlo HYUNDAI  H1 810,00 Eur bez DPH / mesiac od 2. 5. 2017 do 31.7. 2017 Zmluva o prenájme vozidla.doc (48128)
Z201721775_Z TT-CAR, s.r.o. Kúpna zmluva Úžitkové motorové vozidlo, sklápač, jednokabína vrátane DPH: 52 440,00 EUR   Príloha c.3_ Zmluva c. Z201721775_Z.pdf (116842)
  Akzent BigBoard, a.s.  Nájomná zmluva umiestnenia 3ks billboardov  1 992,- €/rok                             od 01.06.2017 do 31.05.2020 NZ Akzent BigBoard-1.6.2017-31.5.2020.doc (54 kB)
  euro AWK, spol. s r.o.   Nájomná zmluva umiestnenia 3ks billboardov  1 992,- €/rok   od 01.07.2017 do 30.06.2020 NZ euro AWK 1.7.2017-30.6.2020.doc (51200)
  OMV Slovensko s.r.o. Zmluva o vystavení platobnej karty     31.5.2017 Zmluva Mestske sluzby Topolčany (2).docx (78937)
641821 SPP a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny     26.6.2017 SPP a.s. scan (1).PDF (4577662)
 

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany

Dohodu o ukončení nájomnej zmluvy

Zmluvu o nájme nebytových priestorov   ku dňu 30. 6. 2017 Dohoda o ukončení zmluvy Mestské služby.doc (52736)
  Mestské kultúrne stredisko Topoľčany ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV nájom nebytových priestorov  ročné nájomné 3069,28 Eur
prevád. náklady 993,00 Eur
30.6.2017 NZ Mestské služby - MSKS - kancelária prízemie.doc (71168)
  ALW s.r.o. Zmluva o poskytovaní pracovnej a zdravotnej zlužby Výkon pracovnej a zdravotnej zlužby    1.7.2017 scan (2).pdf (7598563)
  Marián Feješ DUHA Dodatok k zmuve o prenájme vozidla Zmena nájmu   1. 8. 2017 do 31.12. 2017 scan (3).PDF (975327)
2016/12-02 Autotech Slovakia s.r.o.

Dodatok č.

k podnájomnej zmluve 

2 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm  x  150 cm . 480,-€/rok 30.11.2016 od 1.12.2017 Autotech dodatok 216_12-02.doc (32256)
2016/12-10      Wash Clean s.r.o.

Dohod a o ukončení podnájomnej zmluvy

1 ks reklamného zariadenia o rozmeroch 320 cm  x  150 cm   ku dňu 30.11.2017 Dohoda o ukončení podnájomnej zmluvy č.2016_12-10 Wash Clean.doc (29184)
P1/2017 Marián Feješ DUHA

Dohoda    

o  ukončení Zmluvy o prenájme vozidla 
nájom nákladného vozidla KIA K2500, ŠPZ TO906DD   ku dňu 30.11.2017 Dohoda o ukončení zmluvy č. P1_2017.doc (29184)
P2/2017 Marián Feješ DUHA

Dohoda    

o  ukončení Zmluvy o prenájme vozidla 

nákladného vozidla HYUNDAI H1, ŠPZ TO117BY   ku dňu 30.11.2017 Dohoda o ukončení zmluvy č. P2_2017.doc (29184)
 125/2017  Mesto Topoľčany ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Nájom  - WC na Nám. M. R. Štefánika 1 €/rok  od 01.01.2018 zmluva o nájme nebytových priestorov 125_2017.pdf (73750)
1111410 Energie2, a.s.  ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY, DISTRIBÚCIE ELEKTRINY A PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU  distribúcia elektriny    18.12.2017  Zmluva_EE_NN_Mestské_služby_Topoľčany,_s.r.o._1111410.docx (43865)
č. 1111441 Energie2, a.s.  Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  dodávka plynu    18.12.2017 Zmluva_NG_MO_Mestské_služby_Topoľčany, s.r.o._1111441.docx (34267)
  F I S E C O , s.r.o.

MANDÁTNA  ZMLUVA

predchádzanie vzniku požiarov a  pracovných úrazov   28. 12. 2017 Mestské služby TO, s.r.o. k 1.1.2018.doc (47616)
  Marek Madej
DENT-PED, s.r.o.     
DIENTE s.r.o.
Dohoda o platbách      20.12.2017 dohoda o platbách BH.rtf (167166)

 

 
ku dňu 30.11.2017