2018

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena* Dátum účinnosti zmluvy a ukončenia zmluvy Zmluvy
2018/01-01 Gryf reklamné štúdio, s. r. o. Splátkový kalendár     9.1.2018 Splátkový kalendár GRYF.doc (37376)
2018/01-02 Media representative, s.r.o.  Splátkový kalendár     9.1.2018 Splátkový kalendár Media representative.doc (36864)
2018/01-03 Anton Pokrývka  Splátkový kalendár     9.1.2018 splátkový kalendár nájomné Pokrývka 2018.doc (35328)
2018/01-04

NUBIUM, s.r.o.

Splátkový kalendár     9.1.2018 splátkový kalendár NUBIUM 2018.doc (37888)
2018/01-05 euro AWK, spol. s r.o.   Splátkový kalendár     9.1.2018 Splátkový kalendár 2018.doc (36864)
2018/01-06 Akzent BigBoard, a.s.  Splátkový kalendár     9.1.2018 Splátkový kalendár Akzent 2018 (2).doc (36864)
  Telovýchovný klub ABAKO o. z. Dohoda u ukončení zmluvy     15.1.2018 Dohoda o ukončení zmluvy o podnájme neb.priestorov.PDF (598990)
  Telovýchovný klub ABAKO o. z. 

DOHODA O SPLÁTKACH DLHU

      UZNANIE ZÁVÄZKU a Dohoda o splátkach dlhu.doc (49664)
č. 2018/01-07 Telovýchovný klub ABAKO o. z.  Splátkový kalendár        splátkový kalendár nájomné ABAKO 2018 (1).doc (34304)
2018/01-09 AM Holding Slovakia, s.r.o.  Zmluva o podnájme nebytových priestorov    347,40 za dohodnutú dobu  od 27.1.2018 do 15.3.2018  Podnájomná zmluva AM Holding Slovakia - výčap a skladové priestory.doc (50176)
1111410 Energie2, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcie elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchylky dodávanie lektriny   18.12.2017 energie2 - 1111410 dodávka elektriny (1).pdf (10541512)
1111441 Energie2, a.s. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu dodávka plynu   18.12.2017 energie2 - 1111441 dodávka plynu.pdf (7181731)
01/2018 Mesto Topoľčany

ZMLUVA o poskytovaní služieb

čistenie a údržba podchodu pod železničnou stanicou v Topoľčanoch   od 1.2.2018 Zmluva 01-2018 Čistenie podchodu Mestské služby.doc (46080)
315/2018 DYNAMIK REAL 2, s.r.o. NÁJOMNÁ ZMLUVA dočasné užívanie bytov   od 
16.02.2018
nz_2018_315_byty_oval_dynamik.pdf (373507)
nz_2018_315_byty_oval_dynamik_priloha_c_1.pdf (351429)
pc_1_rozpis_podnajomneho_na_byty_oval_blok_a.pdf (440757)
314/2018 DYNAMIK REAL 2, s.r.o. ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV nájom nebytových priestorov   od
16.02.2018
zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_314_2018_dynamik_oval.pdf (315433)
23/2018/O DYNAMIK REAL 2, s.r.o. Zmluva o výkone správy      15.2.2018 zmluva_o_vykone_spravy_c_23_2018_o_dynamik_oval.pdf (408258)
č. 2018/01-08 Eurotex SR Bratislava s.r.o.

NÁJOMNÁ ZMLUVA

prenechanie časti pozemku    od 01.05.2018 NZ-Mestské služby_Eurotex.doc (55808)
 

Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

ZMLUVA poskytovanie služieb objednávateľovi pri verejnom obstarávaní   14.3.2018 Zmluva.docx (23706)