2018

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena* Dátum účinnosti zmluvy a ukončenia zmluvy Zmluvy
2018/01-01 Gryf reklamné štúdio, s. r. o. Splátkový kalendár     9.1.2018 Splátkový kalendár GRYF.doc (37376)
2018/01-02 Media representative, s.r.o.  Splátkový kalendár     9.1.2018 Splátkový kalendár Media representative.doc (36864)
2018/01-03 Anton Pokrývka  Splátkový kalendár     9.1.2018 splátkový kalendár nájomné Pokrývka 2018.doc (35328)
2018/01-04

NUBIUM, s.r.o.

Splátkový kalendár     9.1.2018 splátkový kalendár NUBIUM 2018.doc (37888)
2018/01-05 euro AWK, spol. s r.o.   Splátkový kalendár     9.1.2018 Splátkový kalendár 2018.doc (36864)
2018/01-06 Akzent BigBoard, a.s.  Splátkový kalendár     9.1.2018 Splátkový kalendár Akzent 2018 (2).doc (36864)
  Telovýchovný klub ABAKO o. z. Dohoda u ukončení zmluvy     15.1.2018 Dohoda o ukončení zmluvy o podnájme neb.priestorov.PDF (598990)
  Telovýchovný klub ABAKO o. z. 

DOHODA O SPLÁTKACH DLHU

      UZNANIE ZÁVÄZKU a Dohoda o splátkach dlhu.doc (49664)
č. 2018/01-07 Telovýchovný klub ABAKO o. z.  Splátkový kalendár        splátkový kalendár nájomné ABAKO 2018 (1).doc (34304)
2018/01-09 AM Holding Slovakia, s.r.o.  Zmluva o podnájme nebytových priestorov    347,40 za dohodnutú dobu  od 27.1.2018 do 15.3.2018  Podnájomná zmluva AM Holding Slovakia - výčap a skladové priestory.doc (50176)
1111410 Energie2, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcie elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchylky dodávanie lektriny   18.12.2017 energie2 - 1111410 dodávka elektriny (1).pdf (10541512)
1111441 Energie2, a.s. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu dodávka plynu   18.12.2017 energie2 - 1111441 dodávka plynu.pdf (7181731)
01/2018 Mesto Topoľčany

ZMLUVA o poskytovaní služieb

čistenie a údržba podchodu pod železničnou stanicou v Topoľčanoch   od 1.2.2018 Zmluva 01-2018 Čistenie podchodu Mestské služby.doc (46080)
315/2018 DYNAMIK REAL 2, s.r.o. NÁJOMNÁ ZMLUVA dočasné užívanie bytov   od 
16.02.2018
nz_2018_315_byty_oval_dynamik.pdf (373507)
nz_2018_315_byty_oval_dynamik_priloha_c_1.pdf (351429)
pc_1_rozpis_podnajomneho_na_byty_oval_blok_a.pdf (440757)
314/2018 DYNAMIK REAL 2, s.r.o. ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV nájom nebytových priestorov   od
16.02.2018
zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_314_2018_dynamik_oval.pdf (315433)
23/2018/O DYNAMIK REAL 2, s.r.o. Zmluva o výkone správy      15.2.2018 zmluva_o_vykone_spravy_c_23_2018_o_dynamik_oval.pdf (408258)
č. 2018/01-08 Eurotex SR Bratislava s.r.o.

NÁJOMNÁ ZMLUVA

prenechanie časti pozemku    od 01.05.2018 NZ-Mestské služby_Eurotex.doc (55808)
 

Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

ZMLUVA poskytovanie služieb objednávateľovi pri verejnom obstarávaní   14.3.2018 Zmluva.docx (23706)
č. 012018

Gešnábel František

Rámcová zmluva o dielo  zabezpečenie vodoinštalačných a kúrenárskych prác v bytoch a nebytových priestoroch    od 19.03.2018
do 18.03.2019
Rámcova zmluva o dielo Gešnábel F..docx (22921)
2018/04-01

Michal Uhlárik

Zmluva o podnájme nebytových priestorov  podnájm nebytovych priestorov 680,- € s DPH /mesiac na dobu neurčitú od 01.04.2018 Podnájomná zmluva-nebyt. priestor.doc (93184)
  TOMA, s.r.o Objednávka dodávky a odberu tepla a TÚV     od 1.4.2018 do 31.12.2018 pdf.PDF (1216063)
Dodatok 1/2018 Able men s.r.o.     7448,46 Eur/rok od 1.1.2018 doc00452420180327113640.pdf (528168)
Dodatok 1/2018 Róbert Pravda     4725,70 Eur/rok od 1.1.2018 doc00452420180327113640.pdf (528168)
č. 354/2018 MESTO TOPOĽČANY Nájomná zmluva  prenechanie časti pozemku  54,37 €/rok dobu neurčitú od 01.05.2018. NZ-Mestské služby_pokladňa.doc (58368)
č. 357/2018 MESTO TOPOĽČANY Nájomná zmluva prenechanie časti pozemku  6.266,- €/1 rok dobu neurčitú od 01.05.2018. NZ-Mestské služby_hala.doc (58880)
1/2018
     
SIPOS, s.r.o.

Dodatok č. 1/2018 k podnájomnej zmluve č. 2016/12-01   

Skončenie podnájmu

    Dodatok 2016_12-01 SIPOS s.r.o..doc (36864)
č. 2018/05-01 J.R.K. Steel s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov  Podnájm nebytových priestorov  2.040,- €/mes. od 01.05.2018  do 30.04.2033 Podnájomná zmluva-FŠ (3).doc (105984)
  Roman Kollár, RK elektro  Servisná zmluva Servisné práce, oprava a údržba el. zariadení   9.4.2018 Servisná zmluva Mestské služby s.r.o. Topoľčany.pdf (4047671)
437/2018 Commander Services s.r.o. ZMLUVA „COMPLETE" O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  ELEKTRONICKÉHO MONITORINGU  poskytovaní služieb elektronického monitoringu    od 5.6.2018
na neurčito
1. Zmluva Complete.docx (21694)
2. COMPLETE prilohaA 2018.doc (42496)
3. COMPLETE príloha B NEW.doc (79872)
4. formular el fakturacia k zmluvám.doc (42496)
5. VOP 2018 (1).docx (33915)
6. ZOOU podľa GDPR.docx (28246)


 
  MESTO TOPOĽČANY Zmluva o pôžičke poskytnutie pôžičky veriteľom   3.7.2018 Zmluva o pôžičke (1).pdf (246342)
  ITEEX, s.r.o.

Zmluva o dielo

Výmena okien 138 890,88    ITEEX, Zmluva o dielo č. 2018-003 Mestské služby - Palárikova okná.docx (34487)
1/2018 J.R.K. Steel s.r.o. Dodatok č. 1/2018 k podnájomnej zmluve č. 2018/05-01     12.9.2018 Dodatok č.1_2018 (1).doc (41984)
APN180010

Axalnet, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní verejnej služby

poskytovanie telekomunikačných službieb    20. 07. 2018 mestske sluzby ZMLUVA - AXALNET.docx (34026)
  TOPRECO s.r.o

ZMLUVA O DIELO 

Výstavba montovanej haly  249 000 € s dph   Zmluva o dielo, návrh na pl.Príloha č. 1 a 2 SP - TOPRECO.docx (109290)
1/2018 Ing. arch. Miloš Marko MANDÁTNA ZMLUVA stavebný dozor na stavbu 1 743 € 19.9.2018 MAND. ZM. MONTOVANÁ HALA.pdf (205000)

č. 72/2018/o

MESTO TOPOĽČANY

Zmluva o výkone správy

správa bytov    1.10.2018 ZoVS_Mestské sluzby_Oval_72_2018_o.doc (74752)
č. Z201844065_Z Anton Beláň Kúpna zmluva Príslušenstvo k stroju KUBOTA G26HD - zimná údržba komunikácií 29 376,00 EUR s DPH 19.10.2018 Príloha c.3_ Zmluva c. Z201844065_Z.pdf (127698)
  DECODOM, spol. s r.o.

Zmluva o podnájme pozemku

prenájom billboardu

398,40 s DPH - rok 1.11.2018-30.10.2021 Podnájomná zmluva DECODOM.doc (39936)
  EUROTEX SR Bratislava, s.r.o. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zriadenie vecného bremena     ZoBVB_Eurotex.doc (50688)
 
Roman Kollár RK-Elektro

Zmluva o poskytovaní služieb

odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických zariadeniach   01.10.2018 - 30.09.2023 Zmluva OP a OD BLZ a ELZ obytné domy MS 2018.doc (84992)
číslo zmluvy zmluvná strana názov zmluvy Predmet Cena* Dátum účinnosti a ukončenia platnosti zmluvy Zmluva
45/2018/ZoD Mesto Topoľčany Zmluva o dielo vykonávanie zimnej údržby miestnych komunikácií - chodníkov   30.11.2018 zod_2018_45_ms zimná údržba.pdf (299227)
  Fiseco, s.r.o. Dodatok č.1 k mandátnej zmluve     1.1.2019 Dodatok č.1 k 1.1.2019.doc (22528)
75/2018 Mesto Topoľčany Darovacia zmluva exteriérové dekoračné prvky 2410 €   darovacia zmluva.pdf (257189)
  Nehlsen-Eko, spol. s r.o.   posypový materiál - zimná údržba   30.11.2018 Zmluva o dodaní posypového materiálu.doc (49152)
  AM Holding Slovakia, s.r.o. Dohoda o ukončení podnájomnej zmluvy     30.11.2018 Dohoda o ukončení AM Holding Slovakia - 30.11.2018.doc (29184)
1819     Marián Šupa     Zmluva o prenájme traktora KUBOTA BX231     20.12.2018-28.2.2019 Zmluva o prenájme traktora KUBOTA BX231.PDF (3343371)
001/2018 TOBEL s.r.o. Zmluva o nájme hnut.veci Traktor Kubota BX2350   21.12.2018-28.2.2019 1 TOBEL 2018 p.Topoľčany 3.docx (32518)