2019

vy zmluvná strana názov zmluvy predmet cena dátum účinnosti a ukončenia zmluvy zmluvy:
20/2019/O Mesto Topoľčany Zmluva o zabezpečení výberu miestneho poplatku za odvoz KO poplatok za odvoz KO 30 €/osoba/rok 1.1.2019-31.12.2019 ZoZVzKO_2019_20_O_MsS - komunálny odpad.doc (83456)
23/2019 Mesto Topoľčany Zmluva o nájme nebytových priestorov garáž zimnej údržbovej techniky 1430 € 1.1.12019-neurčito NZ_2019_23_MsS.doc (83968)
  Mesto Topoľčany Darovacia zmluva časť vybavenia DD     DZ_21_2019_O_MsS.doc (29696)