2019

 

číslo zmluvná strana názov zmluvy predmet cena dátum účinnosti a ukončenia zmluvy zmluvy:
20/2019/O Mesto Topoľčany Zmluva o zabezpečení výberu miestneho poplatku za odvoz KO poplatok za odvoz KO 30 €/osoba/rok 1.1.2019-31.12.2019 ZoZVzKO_2019_20_O_MsS - komunálny odpad.doc (83456)
23/2019 Mesto Topoľčany Zmluva o nájme nebytových priestorov garáž zimnej údržbovej techniky 1430 € 1.1.12019-neurčito NZ_2019_23_MsS.doc (83968)
  Mesto Topoľčany Darovacia zmluva časť vybavenia DD     DZ_21_2019_O_MsS.doc (29696)
T19-002 ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. Zmluva o dielo servis zdvíhacích zariadení 79,00 €/štvrťročná paušálna cena 1.1.2019-11.1.2023 ZoD_OVÁL Gagarinova.doc (97280)
Z20192829_Z Anton Beláň Kúpna zmluva Stroj na údržbu obecných plôch a chodníkov 18 986,00 EUR + DPH 31.1.2019 Príloha c.3_ Zmluva c. Z20192829_Z.pdf (124052)
  Hermann SK, spol. s r.o. Zmluva o dielo servis plynových zariadení v bytoch   1.2.2019 ZoD Mestské služby - Hermann SK pdf.pdf (163324)
1/2019 Michal Uhlárik Dodatok ku zmluve úprava účtu a sumy za podnájom 680,00 31.1.2019 Dodatok NP 5016 Uhlárik.docx (16349)
Dodatok č.1/2019 ABLE MEN, s.r.o. Dodatok ku zmluve úprava výšky nájomného   31.1.2019 Dod_1_2019_NZ_13_1998_ABLEMEN.doc (38400)
  Regionálny úrad verejného zdravodníctva so sídlom v Nitre Dohoda o podmienkach poskytovania služieb za úhradu rozbor pitnej vody v zmysle Dohody 4.3.2019 Dohoda o podmienkach poskytovania laboratornych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu.PDF (1378680)
D-2019/05 Regionálny úrad verejného zdravodníctva so sídlom v Topoľčanoch Dohoda o cene odber vzorky vody, vyhodnotenie zistených výsledkov v zmysle Dohody 4.3.2019 Dohoda o cene RUZV.PDF (1304362)