2019

 

číslo zmluvná strana názov zmluvy predmet cena dátum účinnosti a ukončenia zmluvy zmluvy:
20/2019/O
Mesto Topoľčany
Zmluva o zabezpečení výberu miestneho poplatku za odvoz KO
poplatok za odvoz KO
30 €/osoba/rok
1.1.2019-31.12.2019
ZoZVzKO_2019_20_O_MsS - komunálny odpad.doc (83456)
23/2019
Mesto Topoľčany
Zmluva o nájme nebytových priestorov
garáž zimnej údržbovej techniky
1430 €
1.1.12019-neurčito
NZ_2019_23_MsS.doc (83968)
dodatok č.1_2019.pdf (163510)
 
Mesto Topoľčany
Darovacia zmluva
časť vybavenia DD
 
 
DZ_21_2019_O_MsS.doc (29696)
T19-002
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
Zmluva o dielo
servis zdvíhacích zariadení
79,00 €/štvrťročná paušálna cena
1.1.2019-11.1.2023
ZoD_OVÁL Gagarinova.doc (97280)
Z20192829_Z
Anton Beláň
Kúpna zmluva
Stroj na údržbu obecných plôch a chodníkov
18 986,00 EUR + DPH
31.1.2019
Príloha c.3_ Zmluva c. Z20192829_Z.pdf (124052)
 
Hermann SK, spol. s r.o.
Zmluva o dielo
servis plynových zariadení v bytoch
 
1.2.2019
ZoD Mestské služby - Hermann SK pdf.pdf (163324)
1/2019
Michal Uhlárik
Dodatok ku zmluve
úprava účtu a sumy za podnájom
680,00
31.1.2019
Dodatok NP 5016 Uhlárik.docx (16349)
Dodatok č.1/2019
ABLE MEN, s.r.o.
Dodatok ku zmluve
úprava výšky nájomného
 
31.1.2019
Dod_1_2019_NZ_13_1998_ABLEMEN.doc (38400)
 
Regionálny úrad verejného zdravodníctva so sídlom v Nitre
Dohoda o podmienkach poskytovania služieb za úhradu
rozbor pitnej vody
v zmysle Dohody
4.3.2019
Dohoda o podmienkach poskytovania laboratornych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu.PDF (1378680)
D-2019/05
Regionálny úrad verejného zdravodníctva so sídlom v Topoľčanoch
Dohoda o cene
odber vzorky vody, vyhodnotenie zistených výsledkov
v zmysle Dohody
4.3.2019
Dohoda o cene RUZV.PDF (1304362)
 
Mediatex s.r.o. Bratislava
Zmluva o zabezpečení služby - SMS parkovanie
SMS parking
v prílohe
1.4.2019
zmluva SMS parking.PDF (6640467)
Dodatok č.1/2019
Róbert Pravda
dodatok ku zmluve
úprava výšky nájomného
 
31.1.2019
Dod_1_2019_NZ_99_2004_Robert_Pravda.doc (38912)
Dodatok č.2/2019
Mesto Topoľčany
Dodatok k NZ 39/2016
odňatie majetku mesta z nájmu
 
6.2.2019
dodatok č.2_2019.pdf (296852)
Dodatok č.1/2019
Mesto Topoľčany
Dodatok k NZ 125/2017
prenechanie majetku mesta do nájmu
 
6.2.2019
dod_1_2019_nz_125_2017.pdf (166949)
Dodatok č. 2/2019
Mesto Topoľčany
Dodatok k NZ 125/2017
odňatie majetku mesta z nájmu
 
19.3.2019
Dod_2_2019_NZ_125_2017_MsS.pdf (166666)
Dodatok č.3/2019
Mesto Topoľčany
Dodatok k NZ 39/2016
odňatie majetku mesta z nájmu
 
19.3.2019
Dod_3_2019_NZ_39_2016_MsS.pdf (342195)
Dodatok č. 001
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke pynu
zníženie ceny 
 
1.4.2019-31.3.2020
SPP - M.R.Štefánika dodatok 001.PDF (2385380)
 
Mesto Topoľčany
Dohoda o ukončení Zmluvy o prevádzke dotrieďovacieho dvora
 
 
15.1.2019
dohoda o ukončení.pdf (313811)
012019
Gešnábel František
Rámcová zmluva o dielo
vodoinštalatérské a kurenárske práce
v zmysle dohody
9.5.2019-8.5.2022
Rámcova zmluva o dielo Gešnábel F..docx (23607)
28/2019/O
Dynamik Real 2, s.r.o.
Zmluva o výkone správy bytov
plnenia spojené s užívaním bytov
144,00 € (jednotková)
9.5.2019
Zmluva o výkone správy 28_2019_O - Dynamik Real2.pdf (405104)
40/2019
Dynamik Real 2, s.r.o.
Nájomná zmluva
nájom bytov
3 990,00 € (jednotková)
9.5.2019
NZ_40_2019.pdf (533942)
 
NUBIUM, s.r.o.
Zmluva o podnájme pozemku
4 ks jednostranných billboardov
1328 € /rok/
01.06.2019
podnájomná zmluva s NUBIUM 2019-2022.doc (86528)
splátkový kalendár NUBIUM 2019.doc (35840)
 
 
89/2019/O
Mesto Topoľčany
Zmluva o prevádzkovaní rozšírenej časti kompostárne 
prevádzkovanie rozšírenej časti kompostárne
 
1.7.2019
https://transparent.topolcany.sk/zmluvy-faktury-a-objednavky.phtml?id_menu=105263&limited_level=1&stop_menu=105263&module_action__386064__id_z=205891#m_386064
2019/01-07
Ing. Jozef Vaňo - MS PLAST
Podnájomná zmluva
reklama na oplotení futbalového štadióna
240€ ročne
1.7.2019-30.6.2022
NZ Jozef Vaňo MS plast - od 1.7.2019.doc (41472)
1/2019
J.R.K.Steel s.r.o.
Dodatok k podnájomnej zmluve
energie
podľa dodatku
1.4.2019
Dodatok č.1_2019 - 6.6.2019.doc (39936)
2019/01-08
Miguel Angel Allauca del Carpio
Podnájomná zmluva
reklama na oplotení futbalového štadióna
240€ ročne
1.7.2019-30.6.2022
NZ Jazyková škola - od 1.7.2019.doc (40960)
 
Jonimont, s.r.o.
Dohoda o úhradách
užívanie nebytových priestorov
podľa kalkulačného listu
12.7.2019-30.9.2023
Dohoda o úhradách - JONIMONT.doc (42496)
 
FISECO s.r.o.
Dodatok č.2
doplňa sa predmet plnenia - kompostáreň
podľa dohody
15.7.2019
FISECO - Dodatok č.2 k 1.8.2019.doc (38400)
Z19-248-BA  
TKD Výťahy s.r.o.
Zmluva o dielo
servis výťahov
podľa zmluvy
27.8.2019
Z19-248-BA-BD OVÁL A Gagarinova.doc (91136)
Dodatok č.2
Mestské kultúrne stredisko
Dodatok k nájomnej zmluve
úprava výšky nájomného
3187,27 € / rok
1.1.2019
DODATOK c. 2 Mestske sluzby_97_2017-MSKS.pdf (148486)
 
Mestské kultúrne strediko Topoľčany
Zmluva o nájme nebytových priestorov
nájom nebytových priestorov
2965,00 € ročne
1.10.2019
NZ MSKS od 1.10.2019.doc (68608)
 
TOMA, s.r.o.
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
ukončenie podnájmu
 
31.10.2019
Dohoda o ukončení Toma.docx (15094)
2020070717
Pohoda Festival, s.r.o.
Mandátna zmluva
predaj vstupeniek na Festival Pohoda
 
30.10.2019
mandátna zmluva Pohoda festival.pdf (951516)
118/2019/O
Dynamik Real 2, s.r.o.
Zmluva o výkone správy 
 
 
 
ZoVS_118_2019_O_Oval_C.pdf (290054)
 
Dynamik Real 2, s.r.o.
Nájomná zmluva
 
 
 
NZ_180_2019_Oval_C.pdf (491539)
Z19-248-BA
TKD Výťahy s.r.o.
Dodatok č.1
servis výťahov
158,- € štvrťročne
 
Dodatok č.1 k Z19-248-BA-BD OVÁL A B Gagarinova.doc (60416)
2019/12-01
Autotech Slovakia s.r.o.
Podnájomná zmluva
reklama na oplotení FŠ
480, ročne
1.12.2019-30.11.2022
Autotech NZ.doc (40448)
2019/12-02
OASIS, s.r.o.
Podnájomná zmluva
reklama na oplotení FŠ
240,- ročne
1.12.2019-30.11.2022
OASIS NZ.doc (41472)
2019/12-03
PEMAT Slovakia, s.r.o.
Podnájomná zmluva
reklama na oplotení FŠ
240,- ročne
1.12.2019-30.11.2022
PEMAT Slovakia NZ.doc (41472)
2019/12-04
Margita Gerová
Podnájomná zmluva
reklama na oplotení FŠ
240,- ročne
1.12.2019-30.11.2022
Margita Gerová NZ.doc (39936)
2019/12-05
Ivan Tomanov SOLIDUS
Podnájomná zmluva
reklama na oplotení FŠ
240,- ročne
1.12.2019-30.11.2022
Ivan Tomanov SOLIDUS NZ.doc (40448)
2019/12-06
Milan Kobida
Podnájomná zmluva
reklama na oplotení FŠ
240,- ročne
1.12.2019-30.11.2022
Milan Kobida NZ.doc (40448)
2019/12-07
TOP-TEXT
Podnájomná zmluva
reklama na oplotení FŠ
150,- ročne
1.12.2019-30.11.2022
Alena Chudobová TOP-TEXT.doc (40960)
2019/12-08
CRESS Slovakia
Podnájomná zmluva
reklama na oplotení FŠ
390,- ročne
1.12.2019-30.11.2022
CRESS Slovakia NZ.doc (41472)
2019/12-09
Ing. Jozef Zajko RENARS
Podnájomná zmluva
reklama na oplotení *FŠ
240,- ročne
1.12.2019-30.11.2022
RENARS NZ.doc (40960)
2019/12-10
PAOLO SLOVAKIA
Podnájomná zmluva
reklama na oplotení FŠ
240,- ročne
1.12.2019-30.11.2022
PAOLO Slovakia NZ.doc (40448)
2019/12-11
Ján Cabaj CA-Komfort
Podnájomná zmluva
reklama na oplotení FŠ
240,- ročne
1.12.2019-30.11.2022
Ján Cabaj CA-Komfort NZ.doc (40960)
2019/12-12
Milan Žembera COLOR STAR
Podnájomná zmluva
reklama na oplotení FŠ
240,- ročne
1.12.2019-30.11.2022
Milan Žembera COLOR STAR NZ.doc (40960)
23/2019
Mesto Topoľčany
Kúpna zmluva
Škoda Fabia - auto
1218,20 €
 
KZ_2019_23.pdf (316522)
 
Akzent BigBoard, a.s.
Zmluva o podnájme pozemku
reklamné billboardy
796,80€ ročne
1.1.2020-31.12.2022
Podnájomná zmluva - Akzent BigBoard do 31.12.2022.doc (57856)
 
Gryf reklamné štúdio, s.r.o.
Zmluva o podnájme pozemku
reklamné billboardy
796,80 € ročne
1.1.2020-31.12.2022
Podnájomná zmluva - Gryf do 31.12.2022.doc (55808)
1APN180010
Axalnet s.r.o.
Zmluva o poskytovaní verejnej služby
poskytovanie telekomunikačnej služby na parkoviskách
35,99 € s DPH mesačne
1.12.2019
Zmluva_o_poskytovani_verejnej_sluzby.pdf (50681)
217/2019
Mestské kultúrne stredisko
Zmluva o nájme nebytových priestorov
neb.priestory na 2.poschodí
8627,10 € ročne
12.12.2019
NZ MSKS od 12.12.2019 - 2. posch..pdf (186193)