2020

 
* NUBIUM s.r.o. - Splátkový kalendár ku Zmluve o podnájme nebytových priestorov, č. 2020/01-03
 
* Anton POKRÝVKA - Splátkový kalendár ku Zmluve o podnájme nebytových priestorov, č. 2020/01-04
 
* euroAWK, spol. s r.o. - Splátkový kalendár ku Zmluve o podnájme nebytových priestorov, č. 2020/01-05
 
* Akzent BigBoard, a.s. - Splátkový kalendár ku Zmluve o podnájme nebytových priestorov, č. 2020/01-06
 
* Mesto Topoľčany - Dodatok č. 1/2020 k NZ č. 39/2016 - limity spotreby energií na rok 2020
 
* Mesto Topoľčany - Zmluva o zabezpečení výberu miestneho poplatku za odvoz kom.odpadu, č. 24/2020/O