2020

 
* NUBIUM s.r.o. - Splátkový kalendár ku Zmluve o podnájme nebytových priestorov, č. 2020/01-03
 
* Anton POKRÝVKA - Splátkový kalendár ku Zmluve o podnájme nebytových priestorov, č. 2020/01-04
 
* euroAWK, spol. s r.o. - Splátkový kalendár ku Zmluve o podnájme nebytových priestorov, č. 2020/01-05
 
* Akzent BigBoard, a.s. - Splátkový kalendár ku Zmluve o podnájme nebytových priestorov, č. 2020/01-06
 
*J.R.K.Steel s.r.o. - Dodatok č.1/2020 - úprava článkov zmluvy
 
* Mesto Topoľčany - Dodatok č. 1/2020 k NZ č. 39/2016 - limity spotreby energií na rok 2020
 
* Mesto Topoľčany - Zmluva o zabezpečení výberu miestneho poplatku za odvoz kom.odpadu, č. 24/2020/O
 
* TOMA s.r.o. - Príloha č. 2/2019 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.25 - Cena tepla na rok 2020
 
*Axalnet s.r.o. - Zmluva o poskytovaní verejnej služby - prepojenie Bythos
 
*euroAWK, spol. s r.o. - Nájomná zmluva - bilboard na fasáde domu Bernolákova 1515
 
* Mesto Topoľčany - Dodatok č. 1/2020 k NZ 23/2019 - úprava článkov zmluvy
 
*Róbert Pravda - Dodatok č.1/2020 k NZ 99/2004 - úprava článkov zmluvy
 
*ABLE MEN, s.r.o. - Dodatok č.1/2020 k NZ /1998 - úprava článkov zmluvy
 
*Mestské kultúrne stredisko - Dodatok č.1 k NZ 217/2019 - úprava článkov zmluvy
 
*Mestské kultúrne stredisko- Dodatok č.3 k NZ 97/2017 - úprava článkov zmluvy
 
*Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Zmluva č. 8/1000141441 s prílohami - o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - P.O.Hviezdoslava 5046/17
 
*Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Zmluva č. 8/1000142260 s prílohami - o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - Gagarinova 5056/19
 
*Progresmusic - Karol Halan - Zmluva o poskytovaní služieb č. 02/2020/SŠ - predaj vstupeniek na Galakoncert dňa 24.4.2020
 
*ARDSYSTÉM, s.r.o. - Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahoch - predmetom zmluvy je úprava vzájomných vzťahov pri správe, vzájomnom využívaní a údržbe reklamného zariadenia vo vlastníctve poskytovateľa City Poster v meste Topoľčany
 
*EUROTEX SR Bratislava, s.r.o. - doddatok č. 1/2020 k NZ 2018/01-08 - úprava článkov zmluvy
 
*Mesto Topoľčany - dodatok č. 2/2020 k NZ 39/2016 - úprava článkov zmluvy
 
*Mesto Topoľčany - dodatok č. 1/2020 k Zmluve o prevádzke rozšírenej časti kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto č. 89/2019/O - úprava článkov zmluvy
 
*Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb v bytových domovh v správe objednávateľa
 
*Zmluvy o dielo - servisné práce na bytovom fonde v správe objednávateľa podľa zmluvy:
 
*Akzent BigBoard, a.s. - Zmluva o nájme pozemku - 3ks billboardov na ul. Bernolákova