Výlepová služba

 
Príjem plagátov je v utorok od 10.00 do 12.00 hod.

Výlepové plochy :

Námestie M.R. Štefánika

Námestie Ľ Štúra

Ul. Moyzesova, pri ZUŠ

Ul. M. Rázusa, pod nadjazdom

Ul. Českosl. Armády, oproti bowlingu

Ul. Českosl. Armády, „solčianska zastávka“

Ul. Krušovská, oproti „modráku“

Ul. Krušovská, križovatka Bernolákova

Ul. Krušovská, autobusová zastávka

Ul. Bernolákova, SAD

Ul. Bernolákova, Športová hala

Ul. Gogoľova, Sídlisko „F“ u „Dukly“

Ul. B. Nemcovej, Sídl. „F“ pri stavebninách

UL. Streďanská, križovatka M. Benku

Ul. Ľ Fullu, pri škôlke

Ul. J. Jesenského, križovatka J. Matušku

Ul. P.O. Hviezdoslava, pri kúpalisku

Ul. Kpt. Žalmana, vedľa potravín

Ul. Povstania, pri škôlke

Ul. Tovarnícka, kasárne

 

             Vylepovanie plagátov – cenník (platný od 1.6.2019)

                      

A 5 – A 3         1ks obyčajný papier            0,55 €

                                   1 ks kriedový papier            0,60 €

A 2                   1ks obyčajný papier           0,70 €

                                    1 ks kriedový papier           0,85 €

A 1                                                              1,20 €

A 3+ farebnápotlač  100%  plochy              1,50 €

A 3+farebná potlač  50%  plochy                 1,30 €

A 4+  farebná potlač  100%  plochy             1,10 €

A 4+  farebná potlač  50%  plochy               0,90 €

A 3+ čiernapotlač                                        0,90 €

A 3+  čierna potlač na neónový papier        1,00 €

A 4+  čierna potlač                                      0,70 €

A 4+  čierna potlač na neónový papier        0,80 €

Výlep plagátov je vždy následne v utorok po obede, popr. v stredu ráno. Cena za výlep je na 1 týždeň/ 1 výlepové miesto/ 1 plagát.

Objednávateľ uhradí cenu pred vylepením plagátov.

 

Kopírovanie dokumentov – cenník (platný od 1.6.2019)

                

A 3  farebné kopírovanie - 100%  pokrytie plochy        1,00 €

A 3  farebné kopírovanie - 50%  pokrytie plochy           0,80 €

A 4  farebné kopírovanie - 100%  pokrytie plochy        0,60 €

A 4farebné kopírovanie - 50%  pokrytie plochy             0,40 €

 

A 3                        čiernobiele kopírovanie                    0,40 €

A 3čiernobiele kopírovanie na neónový papier              0,50 €

A 4                        čiernobiele kopírovanie                   0,20 €

A 4čiernobiele kopírovanie na neónový papier             0,25€

 

Ceny sú vrátane DPH. 
 

Prosíme zákazníkov aby na výlep používali papier do hmotnosti 120 g/m2, v inom prípade neručíme za trvácnosť výlepu. Z kapacitných dôvodov si vyhradzujeme právo neprijať zákazku, preto prosíme zákazníkov, aby sa dopredu informovali, či je možné výlep uskutočniť. Uprednostňujeme plagáty športové a kultúrne pred politickými.