Výlepová služba

 
Príjem plagátov je v utorok od 10.00 do 12.00 hod.

Výlepové plochy :

Námestie M.R. Štefánika

Námestie Ľ Štúra

Ul. Moyzesova, pri ZUŠ

Ul. M. Rázusa, pod nadjazdom

Ul. Českosl. Armády, oproti bowlingu

Ul. Českosl. Armády, „solčianska zastávka“

Ul. Krušovská, oproti „modráku“

Ul. Krušovská, križovatka Bernolákova

Ul. Krušovská, autobusová zastávka

Ul. Bernolákova, SAD

Ul. Bernolákova, Športová hala

Ul. Gogoľova, Sídlisko „F“ u „Dukly“

Ul. B. Nemcovej, Sídl. „F“ pri stavebninách

UL. Streďanská, križovatka M. Benku

Ul. Ľ Fullu, pri škôlke

Ul. J. Jesenského, križovatka J. Matušku

Ul. P.O. Hviezdoslava, pri kúpalisku

Ul. Kpt. Žalmana, vedľa potravín

Ul. Povstania, pri škôlke

Ul. Tovarnícka, kasárne