Výlepová služba

 
Príjem plagátov je v utorok od 10.00 do 12.00 hod.

Plagátovacie plochy:

Ul.Bernolákova

Križovatka -obvodný úrad

Ul.Moyzesova – ZUŠ L.Mokrého

Parkovisko - autobusová doprava

Ul.Krušovská -autobusová zástavka pri cintoríne

Sídlisko Východ - letné kúpalisko

Sídlisko Juh - TESCO

Sídlisko Juh - Streďanská - novinový stánok

Ul.SNP nad kasárňami - pri potravinách Artemis

Ul.Tovarnícka - pri zimnom štadióne

Ul. Krušovská

Ul. J.Wolkera

Ul.Čsl.arm. - AZ autobus

Sídlisko F- pri reštaurácií Dukla

Sídlisko F- pri hlavnej ceste

Sídlisko F - smer k železničnej stanici

 

Poplatky za výlep:

Formát A3          obyčajný papier               0,55€ - jeden kus

                          kriedový papier                0,60€ - jeden kus

Formát A2          obyčajný papier               0,70€ - jeden kus

                          kriedový papier                0,85€ - jeden kus

Väčšie ako A2                                            1,20€ - jeden kus

Ceny sú vrátane DPH.